Bieżące informacje z dróg Bielska-Białej i najbliższych okolic
Dodaj informację 518 176 078

Przejazd kolumny BOR koło Żywca

Czy oni czasem nie przesadzają? 

Autor filmów: 
Żywiec112
Autor informacji: 
Bielskie Drogi
 
 

Partnerzy medialni