Bieżące informacje z dróg Bielska-Białej i najbliższych okolic
Dodaj informację 518 176 078

[WIDEO] Niebawem ruszy rozbudowa ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej

Już niedługo powinny ruszyć prace budowlane związane z rozbudową ulicy Cieszyńskiej. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przygotował krótki film wraz z wizualizacją planowanej inwestycji.

W dniu 18 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 września 2016 r. w sprawie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Uchylenie wyroku jest efektem rozpatrzenia złożonej przez Miasto Bielsko-Biała, skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach.

W związku z tym, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej występuje do Ministra Inwestycji i Budownictwa o przywrócenie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji Wojewody Śląskiego zezwalającej na realizację inwestycji. Umożliwi to rozpoczęcie realizacji tego ważnego dla Miasta Bielska-Białej przedsięwzięcia.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem roboty powinny ruszyć w pierwszym kwartale 2019 roku.

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej będzie kosztować 150mln złotych i zostanie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

W zakres tego przedsięwzięcia wchodzi rozbudowa ul. Cieszyńskiej - drogi wojewódzkiej, a także przebudowa przyległego do niej układu komunikacyjnego. Aby umożliwić rozpoczęcie robót związanych z przebudową dróg przyległych, w tej części aktualizowana będzie dokumentacja techniczna. Po jej zakończeniu, Prezydent Miasta Bielska-Białej wyda stosowne pozwolenie.

Miejsce: 
BIelsko-Biała
Autor filmów: 
MZD Bielsko-Biała
Autor informacji: 
Bielskie Drogi / MZD Bielsko-Biała
 
 

Partnerzy medialni