bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Informacje

  • 23 lipca 2020
  • wyświetleń: 641

OC krótkoterminowe – kto może z niego skorzystać?

Materiał partnera:

Standardowa umowa komunikacyjnego ubezpieczenia OC zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez 12 miesięcy. W pewnych przypadkach możliwe jest skorzystanie z krótkoterminowego OC, które obowiązuje przez krótszy czas. Co warto o nim wiedzieć, na jak długo zawierana jest umowa i ile kosztuje taka ochrona ubezpieczeniowa?

Krótkoterminowe OC – kiedy możliwe?
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych umowę ubezpieczenia OC zawiera się na 12 miesięcy. W art. 27 ustawy opisano wyjątki od tej reguły. Krótkoterminowe ubezpieczenie OC dostępne jest w przypadku pojazdów:

  • Wolnobieżnych – zaliczamy do nich takie pojazdy, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h. Nie dotyczy to jednak ciągników rolniczych. W tym przypadku minimalny okres ubezpieczenia nie może trwać krócej niż przez 3 miesiące.
  • Historycznych – za pojazdy historyczne uznaje się takie auta, które mają więcej niż 40 lat lub więcej niż 25 lat, o ile zostały uznane przez rzeczoznawcę lub biegłego za unikatowe. W tym przypadku możliwe jest zawarcie kilku umów krótkoterminowego OC w ciągu roku, ale minimalny czas trwania jednej polisy powinien wynosić co najmniej 30 dni.
  • Zarejestrowanych czasowo – nie chodzi tutaj o ubezpieczenie na czas oczekiwania na otrzymanie stałego dowodu rejestracyjnego, a o takie przypadki, kiedy kierowca chce przetransportować swój pojazd za granicę.
  • Zarejestrowanych za granicą – dotyczy to samochodów zakupionych w krajach Unii Europejskiej, które mają być zarejestrowane w Polsce. Przed wjazdem na terytorium kraju możesz kupić tzw. ubezpieczenie graniczne, które będzie obowiązywać przez 30 dni. Kolejna umowa ubezpieczenia OC powinna być już standardowa.
  • Sprzedawanych w komisach – firmy, które prowadzą działalność polegającą na handlu samochodami mogą zawierać umowy krótkoterminowego OC.


Jeśli kupiłeś samochód z komisu, to pamiętaj, że prawdopodobnie ma on wykupione ubezpieczenie OC tylko na 30 dni. Ochrona ubezpieczeniowa nie przedłuży się. Musisz w takim przypadku zawrzeć nową umowę z ubezpieczycielem, ale nie będzie to już krótkoterminowe OC. Pamiętaj, że w komisie możesz również trafić na pojazd, który będzie własnością klienta tej firmy i wtedy powinien on mieć zawartą umowę na 12 miesięcy. W takim przypadku możliwe, że ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać jeszcze długo, ale równie dobrze może wygasnąć w ciągu kilku dni.

Gdzie kupić krótkoterminowe OC?

Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego możesz zawrzeć w towarzystwie ubezpieczeniowym, ale nie zawsze będzie to możliwe online. Czasami pozostanie ci tylko zgłoszenie się do placówki towarzystwa i zawarcie umowy na miejscu. Koszt takiej ochrony z reguły jest stosunkowo wysoki w porównaniu do standardowej polisy OC. Kluczowe jest jednak to, że poza okresem ubezpieczenia pomiędzy polisą standardową i krótkoterminową nie ma większych różnic. Zakres ochrony jest dokładnie taki sam, podobnie jak sumy gwarancyjne, które wynoszą 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Minimalny dopuszczalny okres krótkoterminowego OC wynosi 30 dni. Ważną zasadą dotyczącą tego ubezpieczenia jest to, że nigdy nie przedłuża się ono automatycznie – nie musisz w związku z tym składać wypowiedzenia umowy.

Jeśli korzystając z krótkoterminowego OC spowodujesz szkodę ubezpieczonym pojazdem, to pogorszysz historię przebiegu swojego ubezpieczenia. Tym samym spowoduje to najprawdopodobniej wzrost składki na OC za kolejną umowę, o ile towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie poszkodowanym. Nie zawsze tak się dzieje. Czasami sprawcy mało kosztownych szkód decydują się naprawić je z własnych środków, żeby uniknąć wyższej ceny ubezpieczenia w kolejnych lata korzystania z ochrony.

Więcej informacji motoryzacyjnych znajdziesz na blogu https://www.smartdriver.pl/

OC krótkoterminowe – kto może z niego skorzystać