bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 26 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 2234

[FOTO] Rozpoczyna się rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej na długości niespełna 1700 metrów poprawi diametralnie jej właściwości komunikacyjne. Skorzystają na tym wszyscy użytkownicy ruchu, bowiem prócz 5-metrowej jezdni w jej ciągu powstanie ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m oraz wygodny chodnik szerokości 3 m. Jezdnię od ciągów rowerowego i pieszego odzieli 70-centymetrowa opaska bezpieczeństwa, a obok dodatkowo powstanie szeroki na 2,8 m zieleniec.

Inwestycja obejmuje także rozbudowę̨ skrzyżowania ulicy Jeżynowej z ulicami Zwardońską, Antyczną, Pieczarkową i skrzyżowania ul. Jeżynowej z ulicą Łowiecką. W ramach rozbudowy uwzględniono także budowę̨ systemu odwodnienia drogi oraz przebudowę̨ sieci uzbrojenia podziemnego. Ponadto na całej długości inwestycji zostanie wykonany system oświetlenia ulicznego. Rozbudowę zaplanowano na dwa etapy. W pierwszym realizacja obejmie przebudowę̨ skrzyżowania ulic Zwardońskiej, Antycznej, Jeżynowej oraz Łowieckiej. Połączenie wymienionych ulic w efekcie otrzyma formę ronda. W drugim etapie jest planowana rozbudowa ulicy Łowieckiej. Roboty mają potrwać do końca sierpnia 2022 r., a ich koszt to ok. 17,8 mln zł.

W związku z rozpoczynającymi się robotami wykonawca we wrześniu planuje całkowite zamknięcie ul. Łowieckiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Jeżynową i Dębowiec. Użytkownicy o tym fakcie zostaną poinformowani z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zamknięcie pozwoli wykonawcy przeprowadzić zaplanowane roboty, w tym rozbiórkę istniejącej nawierzchni, pozostałych elementów drogi, przebudowę infrastruktury technicznej oraz w efekcie wykonanie nowej ulicy. Objazd zamkniętej ul. Łowieckiej wyznaczono ulicami: Jeżynową, Karpacką i Skarpową. Powyższe ograniczenia nie dotyczą dojść i dojazdów do obiektów, placówek handlowych i innych znajdujących się w obrębie prowadzonych robót.

Miejski Zarząd Dróg wraz z wykonawcą inwestycji, spółką FBSerwis dziękują z góry za wyrozumiałość i cierpliwość z uwagi na utrudnienia, prosząc przy tym o stosowanie się do nowego oznakowania i wytycznych przekazywanych bezpośrednio podczas budowy.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg informuje, że trwające na terenie Bielska-Białej inwestycje drogowe na ulicach: Błatniej, Twórczej, Czesława Tańskiego wraz ze Stanisława Skrzydlewskiego, Listopadowej oraz Warszawskiej przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem robót drogowych.

Rozpoczyna się rozbudowa ul · fot. MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.