bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 14 października 2021
  • wyświetleń: 3104

Szykuje się podwyżka cen w strefie płatnego parkowania? Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Pozostające bez zmian od 2015 roku taryfy nie zapewniają już wystarczającej rotacji pojazdów w strefie. Kierowcom coraz bardziej opłaca się zostawiać w nich auta na cały dzień lub dłużej. Takie podejście uniemożliwia zaś innym użytkownikom znalezienie miejsca dla szybkiego załatwienia pilnych spraw w centrum miasta. W ten sposób na znaczeniu traci podstawowy argument utrzymywania strefy płatnego parkowania. Gmina proponuje więc poddać konsultacjom projekt uchwały wprowadzającej szereg zmian. Podstawowe założenia to: zdynamizowanie częstotliwości wymiany pojazdów parkujących w strefie, poprawienie dostępności wolnych miejsc parkingowych oraz korekta godzin funkcjonowania stref. Wymienione czynniki łączy zasadniczy element – propozycja podniesienia wysokości opłat za parkowanie. Bez niego, jak pokazują przykłady w całym kraju, nie uda się poprawić sytuacji. Bielsko-Biała wpisuje się w ogólnopolski trend, bowiem podwyżki wprowadziła już większość miast, w których funkcjonują podobne rozwiązania. Tylko ostatnio opłaty wzrosły w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, a wcześniej w Krakowie czy Gdańsku.

Reklama

Co zatem proponuje gmina? Zmienić godziny funkcjonowania stref z obecnych 8:00 – 16:00 na 8:00-17:00. Proponowana zmiana ma zapewnić mieszkańcom, którzy wykupili stosowny abonament, możliwość znalezienia wolnych miejsc postojowych po godzinie 16:00. Miejsca te najczęściej są zajmowane przez innych użytkowników, korzystających z możliwości darmowego postoju w SPP.

W odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców strefy proponuje się zastosowanie znacznie korzystniejszego względem dotychczasowego abonamentu mieszkańca – rozwiązania w formie abonamentu obszarowego. Będzie on bowiem uprawniał do postoju w obrębie większego rejonu, obejmującego trzy wybrane przez mieszkańca ulice zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania. Rozwiązanie to pozwoli na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca postojowego w strefie. Powyższa propozycja wiąże się jednak ze zmianą opłaty za abonament mieszkańca ze 100 na 150 zł rocznie. Jednocześnie zmianie uległaby cena abonamentu przedsiębiorcy z kwoty 140 zł na 200 zł miesięcznie.

Najbardziej uciążliwą, ale za to zwiększającą rotację pojazdów w strefie, jest propozycja zmiany obecnej stawki opłat. Nowa taryfikacja prezentuje się następująco: 2zł za pierwsze 30 minut postoju, 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju, 4 zł za drugą godzinę, 4,50 zł za trzecią i 3,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

W ślad za powyższą zmianą, w celu zmotywowania kierowców do wnoszenia opłat za postój w strefie, proponuje się podnieść stawkę opłaty dodatkowej, wymaganej w sytuacji, gdy kierowca z różnych względów nie opłaci parkowania w strefie. Koszt tej opłaty wyniósłby 150 zł. Jednocześnie proponuje się wprowadzić możliwość zmniejszenia tejże kwoty o 50% tj. do 75 zł. Warunkiem jest uregulowanie jej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Funkcjonujący obecnie w mieście system umożliwia dokonanie opłaty dodatkowej w każdym z parkomatów, tak więc nawet zapominalscy mogą sprawnie uregulować pomniejszoną o połowę opłatę „karną” bez narażania się na ryzyko postępowania windykacyjnego i konieczności odwiedzania siedziby operatora Strefy Płatnego Parkowania.

Konsultacje rozpoczynają się 14 października 2021 r. i potrwają do 4 listopada 2021 r. Opinie iuwagi w i ich ramach można zgłaszać poprzez interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sekretariatspp@mzd.bielsko.pllub pisemnie w biurze Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała w godzinach urzędowania.

Szykuje się podwyżka cen w strefie płatnego parkowania
fot. MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.