bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic.

Reklama

Informacje

  • 24 grudnia 2021
  • wyświetleń: 2444

W najbliższym czasie ciężarówki nie znikną z centrum Komorowic Krakowskich

Powracamy do sprawy interpelacji radnych Urszuli Szabli oraz Tomasza Wawaka dotyczącej koncepcji ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w centrum Komorowic Krakowskich. Jak dowiadujemy się w bielskim Ratuszu, proponowana przez członków Rady Miejskiej zmiana organizacji ruchu nie jest możliwa do wprowadzenia przed ukończeniem inwestycji rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Reklama

Radni apelują o ograniczenie ruchu ciężarówek w centrum Komorowic
Radni apelują o ograniczenie ruchu ciężarówek w centrum Komorowic · fot. www.rm.bielsko-biala.pl


Przypomnijmy, jak informowaliśmy tutaj, radni Urszula Szabla z klubu Wspólnie dla Bielska-Białej oraz Tomasz Wawak z ugrupowania Niezależni.BB skierowali do władz Bielska-Białej interpelację w sprawie koncepcji ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w centrum Komorowic Krakowskich. - Mieszkańcy Komorowic Krakowskich zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z bezpieczeństwem pieszych (zwłaszcza dzieci), niszczeniem budynków mieszkalnych, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza generowanymi przez ruch samochodów ciężarowych poruszających się ulicami Daszyńskiego i Bestwińską. W związku ze zlokalizowaną w niedalekiej okolicy strefą przemysłową, wiele ciężkich pojazdów przejeżdża przez tę część Komorowic Krakowskich, co negatywnie wpływa na jakość życia w tym rejonie - pisali w swoim piśmie do władz miasta członkowie Rady Miejskiej.

Na pismo radnych odpowiedział Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej. - Z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu w ciągu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego obecnie bezpośrednia trasa ruchu ciężkiego biegnie od ul. Niepodległości, a istniejący ciąg ulic w kierunku ul. Bestwińskiej stanowi jej naturalną kontynuację. Przebudowa wiaduktu stworzy szerszą alternatywę przy wyborze trasy ruchu ciężkiego w analizowanym obszarze. W najbliższym czasie planuje się rozbudowę ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (odcinek od Ronda Solidarności do Ronda Ofiar Katynia). Po rozbudowie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego stworzy bazową sieć dla ruchu ciężkiego, która będzie mogła zostać wykorzystana do dalszych analiz transportowych - poinformował samorządowiec.

- Obecnie priorytetem finansowym jest pozyskanie dużych środków na rozbudowę układu istniejącego i dostosowania nośności do przejazdu transportu ciężkiego. W związku z powyższym, proponowana przez państwa zmiana organizacji ruchu nie jest możliwa do wprowadzenia przed ukończeniem inwestycji rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której planowany termin realizacji wynosi ok. 24 miesiące. Jak państwo słusznie zauważyli, nakreślona we wniosku zmiana organizacji ruchu wiąże się z koniecznością budowy obiektu mostowego wraz z budową połączeń drogowych z istniejącymi drogami, co z kolei wymaga pozyskania pokaźnych środków finansowych na ten cel. W związku ze skutkami panującej pandemii, rosnącej inflacji oraz drastycznie zmniejszającymi się dochodami miasta Bielska-Białej zadanie to nie jest możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie - zwrócił uwagę wiceprezydent, który dodał, że Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej proponuje powrócić do tematu po ukończeniu rozbudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

mp / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.