bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 12 stycznia 2022
  • wyświetleń: 3661

Inwestycje drogowe w mieście idą pełną parą mimo zimowej aury

Pomimo trwającej zimy, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku remonty dróg. Wciąż jeszcze pozwala na to aura, choć nie wiadomo jak długo. Drogowcy korzystają więc z okazji, działając tam, gdzie to jest możliwe. Największe roboty są prowadzone w rejonie placu Wojska Polskiego, ulicy Łowieckiej i Alei Armii Krajowej.

Reklama

Rozbudowa pl. Wojska Polskiego
Rozbudowa pl. Wojska Polskiego · fot. MZD Bielsko-Biała


Od połowy grudnia pełną parą ruszyły prace związane z rozbudową ulicy Cyniarskiej oraz placu Wojska Polskiego. Dwumiesięczny przestój był spowodowany oczekiwaniem przez miasto na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającą na badania archeologiczne prowadzone w formie nadzoru archeologicznego. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia wykonawca - już pod stałym nadzorem archeologa - rozpoczął prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego. Dodatkowo na zlecenie spółki Aqua S.A. trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

Rozbudowa pl. Wojska Polskiego
Rozbudowa pl. Wojska Polskiego · fot. MZD Bielsko-Biała


Wszystkie opisane roboty wykonywane są obecnie na wygrodzonym obszarze placu Wojska Polskiego. Po niespełna miesiącu prac postęp robót jest duży. Wykonano już roboty rozbiórkowe dużej części nawierzchni, wyburzono budynek szalet podziemnych, oczyszczono i zlikwidowano zbiornik na nieczystości (szambo) a także wykonano zasadniczą część kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w centralnej części placu oraz fundamentu i konstrukcji fontanny. Wszystkie działania odbywają są pod stałym nadzorem archeologa, zgodnie z wcześniej założonym programem badań. Jeśli utrzyma się obecne tempo prac i sprzyjające warunki atmosferyczne, jest duża szansa, że Wykonawca do końca stycznia powróci do pierwotnych terminów. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień tego roku. Inwestycja warta 17,6 mln zł jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie wynosi 4,2 mln zł.

Rozbudowa ul. Łowieckiej
Rozbudowa ul. Łowieckiej · fot. MZD Bielsko-Biała


Kolejna z trwających w Bielsku-Białej drogowych inwestycji to rozbudowa ulicy Łowieckiej. W ostatnich tygodniach wykonawca skupia się na przebudowie podziemnych sieci infrastrukturalnych oraz budowie kanalizacji deszczowej. Wody opadowe w kierunku ul. Kaskadowej ma odprowadzać powstający kolektor o średnicy 0,8m. Kontynuowane są także roboty elektroenergetyczne związane z budową oświetlenia.

Rozbudowa ul. Łowieckiej
Rozbudowa ul. Łowieckiej · fot. MZD Bielsko-Biała


W najbliższym czasie planowana jest przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia. Typowe prace drogowe, takie jak formowanie nasypów, konstrukcji drogi i chodników zostaną wznowione wiosną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Inwestycja ma być oddana na koniec 3 kwartału tego roku. Jej całkowity koszt wyniesie 17,8 mln zł.

Rozbudowa al. Armii Krajowej
Rozbudowa al. Armii Krajowej · fot. MZD Bielsko-Biała


U podnóża Szyndzielni trwa tymczasem rozbudowa Alei Armii Krajowej. Roboty obejmują 1140 metrowy odcinek pomiędzy rondem gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, a dolną stacją Kolei Gondolowej na Szyndzielnię. Po przygotowaniu odpowiedniego poszerzenia terenu ekipy przystąpiły do budowy kanalizacji deszczowej. Aktualnie trwają roboty konstrukcyjne związane z budową przepustów oraz murów oporowych. Ten etap obejmuje także prace teletechniczne i elektryczne, a w warstwie drogowej wykonanie podbudowy kamiennej. Kosz inwestycji to 11,5 mln zł, a jej finał zaplanowano na koniec lipca bieżącego roku Prosząc o cierpliwość i wyrozumiałość dla wykonawców wymienionych inwestycji Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeprasza za wszelkie utrudnienia. Drogowcy apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót drogowych.

Rozbudowa al. Armii Krajowej
Rozbudowa al. Armii Krajowej · fot. MZD Bielsko-Biała

sid / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.