bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 28 stycznia 2022
  • wyświetleń: 7076

Na pl. Wojska Polskiego trwają prace pod nadzorem archeologicznym

Już niebawem plac Wojska Polskiego zmieni swoje oblicze, a zasadniczym celem, jaki założono przy jego projektowaniu jest uczynienie tego miejsca terenem przyjaznym mieszkańcom i turystom.

Trwa przebudowa placu Wojska Polskiego
Trwa przebudowa placu Wojska Polskiego · fot. MZD Bielsko-Biała


W obrębie placu Wojska Polskiego pojawią się więc ogródki gastronomiczne, trakt spacerowy, ławeczki oraz fontanna i elektroniczny fortepian. Wszystkiego dopełni płożąca zieleń wkomponowana w elementy małej architektury oraz dwa rzędy drzew usytuowane po wschodniej i zachodniej stronie placu. Zanim się to jednak pojawi, prowadzący inwestycję Miejski Zarząd Dróg zatrudnił zespół archeologów.

Ich zadaniem jest nadzór nad trwającymi właśnie pracami. Stała ich obecność w tym miejscu to wymóg Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż plac ze względu na swój historyczny charakter znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zdaniem archeologa pełniącego funkcję kierownika badań archeologicznych, plac został poddany eksploracji i uprzątnięty już przed laty - jeszcze przed posadowieniem tu nawierzchni dotychczasowego parkingu oraz przed budową podziemnego szaletu miejskiego.

Nie dziwi zatem, że poziom degradacji odkrywanej warstwy, wynikły z intensywności robót budowlanych prowadzonych w tym miejscu już od lat 40 XX wieku, jest znaczny. W trakcie prowadzonych na robót ziemnych, jedynie w północno-wschodniej części placu, natrafiono na fragmenty murów, być może, choć nie ma pewności - pozostałości po dawnym ratuszu lub innym budynku.

Aktualnie trwa ustalanie wielkości obiektu. Ze względu na naturę i charakter prac archeologicznych, prowadzący je mają zamiar dowiedzieć się więcej i zinwentaryzować pozyskane informacje w przeciągu kilku miesięcy. Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną przedstawione w sprawozdaniu sporządzanym standardowo po zakończeniu nadzorów archeologicznych. Odbywa się to zawsze po zakończeniu wszystkich robót ziemnych na obszarze danej inwestycji.

sid / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.