bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 9 lutego 2022
  • wyświetleń: 3058

Ile samochodów przejeżdża przez ulice miasta? Są najnowsze dane

We wrześniu ubiegłego roku, posiłkując się przepisami ustawy o drogach publicznych, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlecił wykonanie badań określających ilość pojazdów przejeżdżających przez wybrane ulice i przejazdy kolejowo-drogowe na terenie naszego miasta.

ul. Krakowska
Ile samochodów przejeżdża przez ulice miasta? Są najnowsze dane · fot. UM BB


Pomiary prowadzono w 71 punktach, z czego 16 znajdowało się na wlotach do miasta, 11 na ulicach doprowadzających do ścisłego centrum, 19 na najważniejszych skrzyżowaniach oraz na 21 przejazdach kolejowych. Dodatkowe cztery punkty wyznaczono w miejscach przebiegu ulic nad lub pod linią kolejową.

Równolegle do pomiarów na drogach, PKP badały natężenie ruchu kolejowego. Analiza tak uzyskanych danych pozwala ustalić kategorię przejazdów kolejowo-drogowych, a w efekcie także rodzaj zastosowanych zabezpieczeń na poszczególnych przejazdach. Dzięki pomiarom wiemy na przykład, że spośród 21 przejazdów kolejowych w mieście, największemu natężeniu ruchu drogowego poddane jest to na ul. Komorowickiej. Średnio na dobę pokonuje go ponad 13 tys. pojazdów. Najmniej uczęszczany jest przejazd na ul. Pod Grodziskiem (85 poj./dobę).

Ruch wewnętrzny określono dzięki badaniom na skrzyżowaniach i drogach dojazdowych kordonu wewnętrznego miasta. Największe natężenie ruchu w tym przypadku występuje na skrzyżowaniu Alei gen. Władysława Andersa, ul. Partyzantów i ul. gen. Bora-Komorowskiego. Tylko w godzinach 6.00-18.00 (okres pomiarowy), przejeżdża przez nie prawie 47 tys. pojazdów. Wśród miejskich ulic największy ruch panuje zaś na ul. Partyzantów w rejonie Gemini Park (26,4 tys. poj.), dalej na alei gen. Władysława Andersa pod rondem Hulanka (21,1 tys. poj.) oraz na ul. Cieszyńskiej przed rondem Hulanka (20,1 tys. poj.). Ten rejon, jak wynika z analizy danych, należy do najbardziej obciążonych ruchem samochodowym obszarów na terenie Bielska-Białej. Dane potwierdzają także zasadność niedawnej rozbudowy ul. Cieszyńskiej. Nowy odcinek ulicy, pomimo tak dużego obciążenia, jest pokonywany przez kierowców bezpiecznie i płynnie.

Ile samochodów przejeżdża przez ulice miasta? Są najnowsze dane
Ile samochodów przejeżdża przez ulice miasta? Są najnowsze dane · fot. MZD Bielsko-Biała


Chcąc poznać natężenie i kierunki ruchu wjazdowego do miasta, zlecenie obejmowało także jego pomiar na granicy miasta, skrzyżowaniach z drogami krajowymi i ekspresowymi. Dzięki temu wiadomo nie tylko ile aut wjeżdża do miasta, ale także ile kieruje się na jego obwodnice. W tej kategorii największe natężenie ruchu na wlotach do miasta występuje na drodze S1 od strony Żywca (23,9 tys. poj./dobę). Drugim najbardziej obciążonym wlotem jest wjazd ul. Warszawską na drodze DK1 od strony Katowic (21,4 tys./dobę).

Bardzo podobnie wygląda natężenie na drodze S52 od strony Cieszyna (21 tys. poj./dobę). Duży ruch wjazdowy przenosi się także na nie będącą drogą dwupasmową DK-52 ulicą Krakowską od strony stolicy Małopolski (10,4 tys./dobę). Pozostałe alternatywne wloty, czyli na ul. Cieszyńskiej - z Cieszyna, ul. Bystrzańskiej od strony Szczyrku i Wyzwolenia z kierunku Oświęcimia mieszczą się w granicach pomiędzy 6-8 tys. pojazdów na dobę. Najmniejsze liczby towarzyszą pomiarom na ul. Żywieckiej od strony Żywca (3,2 tys. poj./dobę). To jednak wynik zdecydowanego jej odciążenia poprzez przeniesienie się zasadniczego ruchu na drogę ekspresową S1.

- Pomiary uwzględniają nie tylko ogólną liczbę przejeżdżających pojazdów. Dla każdego punktu pomiarowego określono także strukturę ruchu z podziałem na rodzaje pojazdów. Wiadomo zatem ile przejechało przez nie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych czy autobusów. Dodatkowo wyznaczono wahania natężenia ruchu w ciągu dnia. Otrzymane wyniki dają kompleksowy obraz natężenia ruchu na podstawowych ciągach komunikacyjnych w Bielsku-Białej. Dane te dostarczają obiektywnej wiedzy, potrzebnej podczas podejmowania strategicznych decyzji przy modernizowaniu i planowaniu nowych rozwiązań drogowych. Pomiary natężenia ruchu odbywają się cyklicznie. Powtarzanie ich co pięć lat, pozwala prowadzić analizy porównawcze, a to przynosi dodatkową cenną wiedzę umożliwiającą efektywnie zarządzać drogową siecią w mieście. Wszystko dla zapewnienia płynniejszego ruchu, a co najważniejsze bezpieczeństwa jego użytkowników - wyjaśnia Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Kompleksowe wyniki pomiarów Miejski Zarząd Dróg udostępnił w załącznikach poniżej.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.