bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic.

Reklama

Informacje

  • 10 lutego 2022
  • wyświetleń: 1932

Światła na pasach w Piasku i Goczałkowicach - szczegóły inwestycji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na budowę sygnalizacji na przejściach dla pieszych na DK1 w Piasku oraz w Goczałkowicach-Zdroju.

Reklama

Przejście dla pieszych przez DK1 w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową w Goczałkowicach-Zdroju
Przejście dla pieszych przez DK1 w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową w Goczałkowicach-Zdroju · fot. GDDKiA


W ramach całej inwestycji GDDKiA powstanie również sygnalizacja świetlna na DK52 w Kozach i DK81 w Ochabach i Harbutowicach.

Ofertę z najniższą ceną, z trzech które wpłynęły na ogłoszone 27 grudnia 2021 r. postępowanie przetargowe, złożyła firma Gramar z Lublińca. Wyceniła realizację na 3 409 560 zł. Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione. Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz termin wykonania (40 proc.). Zamówienie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji fakultatywnych.

Inwestycje będą realizowane w formule projektuj i buduj. W ich zakres wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej i projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych i montażowych sygnalizacji świetlnej, dedykowanego oświetlenia oraz zasilania. Tam, gdzie jest to zasadne, powstaną też chodniki prowadzące do przejść dla pieszych. Całość zadania powinna zostać wykonana w czasie nie dłuższym niż osiem miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Czas trwania realizacji inwestycji stanowi kryterium pozacenowe oceny oferty i może zostać skrócony maksymalnie o cztery miesiące.

Dwie wzbudzane sygnalizacje świetlne z oświetleniem strefy przejściowej i samego przejścia dla pieszych zostaną zbudowane na DK1. Pierwsza w Piasku, na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Podleśną, gdzie przebuduje się również dojścia do istniejącego przejścia dla pieszych. Druga w Goczałkowicach-Zdroju, na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową, gdzie zostaną wykonane także dojścia dla pieszych zarówno od ul. Stawowej, jak i Borowinowej.

Budowa sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych to kolejne działanie na rzecz poprawy BRD. Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach oraz sygnalizacje ostrzegawcze umożliwią pieszym bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. Dzięki wykonaniu dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększy się widoczność pieszych w strefie przejść. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze.

Budowa sygnalizacji świetlnych to skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu - szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg - pieszych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących drogach.

Realizacja tej i przygotowywanych kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa, dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.  Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.  

Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w PBDK, pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

ar / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.