bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 17 marca 2022
  • wyświetleń: 1663

Kompleksowe badania. Jak zmieniało się natężenie ruchu na drogach?

W 2021 roku Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeprowadził pomiary ruchu drogowego, które obejmowały 71 najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta - przede wszystkim punkty kordonu zewnętrznego i wewnętrznego, a także wybrane skrzyżowania. Zebrane dane dają możliwość porównania trendów komunikacyjnych użytkowników dróg w Bielsku-Białej.

Skrzyżowanie Górskiej z Żywiecką będzie przeprojektowane
Kompleksowe badania. Jak zmieniało się natężenie ruchu na drogach? · fot. MZD Bielsko-Biała


Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, ostatnie kompleksowe badania ruchu, które posłużyły do opracowania modelu ruchu dla miasta, zostały przeprowadzone w 2014 roku. Porównując je z wykonanymi w 2021 roku spółka nakreśliła tendencje transportowe, jakie ukształtowały się na przestrzeni ostatnich 7 lat. Graficzne zobrazowanie zmian natężeń ruchu przedstawiono na mapie widocznej poniżej - jej większa rozdzielczoć dostępna jest tutaj.

W przypadku kordonu zewnętrznego największe dobowe natężenia ruchu występują na drodze S1 od strony Żywca (23,9 tys. poj./dobę) - wykres 1, na drodze DK 1 od strony Czechowic-Dziedzic (21,4 tys. poj./dobę) - wykres 2 oraz na drodze S52 od strony Cieszyna (21 tys. poj./dobę) - wykres 3. Porównując wyniki pomiarów z tymi z 2014 r. można zauważyć, że największy wzrost ruchu, aż o blisko 29%, nastąpił na wlocie ul. Warszawskiej od strony Czechowic-Dziedzic. Duży na to wpływ ma wzrost ruchu tranzytowego. Dzięki analizie zapisu numerów tablic rejestracyjnych można wyznaczyć trasy przejazdu przez miasto pojazdów, mijających punkty pomiarowe. Z badań wynika, że ok. 41% pojazdów przejeżdżających przez ul. Warszawską, na odcinku od węzła Bielsko-Biała Komorowice do granicy miasta, to ruch tranzytowy pojazdów przemieszczających się z drogi S1 od strony Żywca, natomiast ok. 28% to ruchu tranzytowy pojazdów przemieszczających się drogą S52 od strony Cieszyna.

Na pozostałych głównych kierunkach dojazdowych do miasta także odnotowano zwiększenie ruchu pojazdów, ale było ono zdecydowanie mniejsze. Na kordonie zewnętrznym ul. Cieszyńskiej nastąpił wzrost natężenia ruchu o ok 12%. Obserwując natężenia ruchu na kordonie zewnętrznym ul. Cieszyńskiej, można zauważyć, że ok. 25% pojazdów wjeżdżających do miasta ul. Cieszyńską, kieruje się ul. Międzyrzecką do drogi S52. Natomiast na kordonie zewnętrznym ul. Krakowskiej nastąpił wzrost o 18% - wykres 4. Badając obciążenie ruchu na ul. Krakowskiej można zauważyć, że 20% pojazdów przejeżdża przez Miasto tranzytem drogą S52 w kierunku Cieszyna, natomiast 27% - drogą S1 w kierunku Żywca. Z porównań natężeń ruchu wynika, że wykorzystanie ul. Żywieckiej przez ruch zewnętrzny spadło o ok. 60%, co można tłumaczyć zdecydowanym przeniesieniem się ruchu na tym kierunku na układ dróg ekspresowych. Potwierdzają to badania natężeń na węzłach z droga S1. Największy, bo ok. 50% wzrost natężenia ruchu miał miejsce właśnie na drodze S1 na węźle Bielsko-Biała Mikuszowice.

MZD przeanalizował także ruch pojazdów na kordonie wewnętrznym w 12-godzinnym okresie pomiarowym. W tym wypadku punkty pomiarowe znajdowały się na ulicach prowadzących do ścisłego centrum miasta. Podobnie jak w przypadku kordonów zewnętrznych, największy ruch jest obserwowany od strony Żywca (ul. Partyzantów - 26,1 tys. - wzrost w stosunku do roku 2014 o ok. 3% - wykres 5), Czechowic-Dziedzic (ul. Warszawska przy ul. Czechowickiej - 25,2 tys.- spadek o ok. 1,1 % - wykres 6), Pisarzowic/Bestwiny (ul. Wyzwolenia 22 tys.- wzrost o ok. 7% - wykres 7), Mazańcowic (al. gen. Władysława Andersa przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego 21,5 tys. - wzrost o 19% - wykres 8) oraz Cieszyna (ul. Cieszyńska przy rondzie Hulanka - 20,6 tys. - spadek o ok. 5%). Największy ruch tranzytowy przebiega m. in. przez al. gen. Władysława Andersa (ruch na tranzytowy stanowi ok. 28% ruchu ogółem), oraz na trasie Partyzantów, Zamkowa, 3 Maja, Warszawska (ruch na tranzytowy stanowi ok. 17% ruchu ogółem). W pozostałych punktach kordonowych wielkość ruchu tranzytowego nie przekracza 10% ogólnego ruchu.

Wśród najważniejszych skrzyżowań, które zostały objęte pomiarami ruchu w 2021 r. odnotowano największe spadki natężenia ruchu w okresie pomiarowym 12 h m. in. na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Łagodnej - o 3,7 tys. (z 16,7 tys. do 13 tys. - wykres 9), na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Lipnickiej o 1,8 tys. (z 24,6 tys. do 22,8 tys. - wykres 10), na węźle Hulanka o 2,6 tys. (z 31,8 tys. do 29,2 tys. - wykres 11) oraz na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Wincentego Witosa - o 1,5 tys. (z 17,1 tys. do 15,6 tys. - wykres 12). Natomiast największe wzrosty natężeń odnotowano na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Lwowskiej (o 3,4 tys. - z 26,8 tys. do 30,2 tys. - wykres 13) oraz na skrzyżowaniu ulic gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego (o 3,9 tys., z 23,6 tys. do 27,5 tys. - wykres 14).

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.