bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 28 marca 2022
  • wyświetleń: 3918

Co dalej z budową ważnej drogi? Inwestycja podzielona na dwa etapy

Trwają przygotowania do budowy połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą Warszawską. Ze względu na koszty i ogólną sytuację w kraju inwestycja, szacowana na około pół miliarda złotych, będzie prowadzona dwuetapowo. Wpierw powstanie odcinek pomiędzy ulicami Warszawską i Wyzwolenia. W drugim etapie połączenie od Wyzwolenia do ulicy Krakowskiej.

ul. Krakowska
Co dalej z budową ważnej drogi? Inwestycja podzielona na dwa etapy · fot. UM BB


Nowopiekarska czyli Północna Śródmiejska Obwodnica Bielska-BiałejPowstanie łącznika pomiędzy ul. Krakowską w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą ekspresową S1 a ul. Warszawską, to ważny element usprawniający transport samochodowy w północno-wschodnich dzielnicach miasta. Jest także jednym z podstawowych komponentów planowanej budowy nowoczesnego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.

- Otrzymaliśmy właśnie zamówioną koncepcję budowy łącznika zwanego roboczo ulicą Nowopiekarską. Ze względu na wysoki koszt inwestycji i dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne planujemy, że nowa ulica o łącznej długości 3,5 km będzie budowana w dwóch etapach. Analogicznie w dwóch częściach zlecimy opracowanie projektu budowlanego - najpierw pierwszego odcinka Warszawska/Wyzwolenia, później Wyzwolenia/Krakowska - mówi dyrektor MZD w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Pierwszy odcinek rozpoczynający się skrzyżowaniem ul. Warszawskiej z ul. Czechowicką, biegnąc przez tereny należące do PKP, przetnie trzy linie kolejowe oraz bocznicę. Dalej droga przebiegnie przez mocno zurbanizowany rejon ulic: Trakcyjnej, Michała Grażyńskiego, Komorowickiej. Na sporym odcinku wykorzysta także korytarz istniejącej ul. Piekarskiej. Jej przejście pod wiaduktem na ul. Wyzwolenia będzie elementem wyznaczającym koniec pierwszego odcinka planowanego łącznika. Tu, w drugim etapie budowy, rozpocznie się odcinek Nowopiekarskiej łączący się w ulicą Krakowską. Biegnąc na początku śladem istniejącej ulicy Piekarskiej, nowa droga dojdzie do skrzyżowania z ul. Wapienną. Stąd już zupełnie dziewiczym terenem przejdzie wiaduktem nad ul. Rzemieślniczą i dalej zataczając łuk w prawą stronę zbliży się do ul. Krakowskiej. W sąsiedztwie wlotu w ul. Grabową zaplanowano nowe rondo komunikujące bezkolizyjnie tę część łącznika z ul. Krakowską. W ten sposób powstanie Północna Śródmiejska Obwodnica Bielska-Białej.

Dwa odcinki w dwóch standardachKoncepcja zakłada budowę łącznika w dwóch standardach drogowych. Odcinek pomiędzy ul. Warszawską i Wyzwolenia powstanie jako ulica dwujezdniowa z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stronie oraz ścieżką rowerową i zielenią po drugiej. Drugi odcinek pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Krakowską będzie zaś budowany jako droga jednojezdniowa z jednostronnym chodnikiem i rozdzielającym pasem zieleni. Odcinek Warszawska-Wyzwolenia rowerzyści będą mogli pokonać korzystając z dedykowanej im nowej ścieżki. W drugim etapie ścieżka rowerowa zostanie skierowana w stronę torów kolejowych, po czym równolegle do torowiska dotrze do granicy z Kozami. Tam zostanie połączona ze szlakami biegnącymi w stronę Beskidu Małego.

Nowe ronda, wiadukty i nasypyBudowa ul. Nowopiekarskiej wiąże się z wieloma wyzwaniami. W ramach inwestycji tylko w ciągu głównej ulicy powstanie aż 13 nowych skrzyżowań, w tym 5 rond. Planiści w opracowanej koncepcji zaprojektowali także dwa mosty (nad Białą oraz potokiem Starobielskim). W rejonie linii kolejowej zaplanowano budowę nasypu, który będzie łączył aż cztery wiadukty drogowe nad przebiegającymi poniżej torami (linie 139 Katowice Zwardoń, 190 Bielsko-Biała - Cieszyn, 117 Kalwaria Zebrzydowska - Bielsko-Biała oraz bocznica kolejowa). W ramach inwestycji powstaną także nowe rozwiązania komunikacyjne zapewniające dojazd do instytucji i firm w jej sąsiedztwie oraz liczne zjazdy publiczne i indywidualne. Pierwszy odcinek inwestycji wydaje się bardziej wymagający ze względu na większą ilość zaplanowanych obiektów inżynieryjnych oraz wyższy stopień zurbanizowania. Nie oznacza to jednak, że drugi będzie łatwiejszy. Ukształtowanie terenu w kierunku ul. Krakowskiej jest coraz bardziej górzyste, stąd projekt przewiduje większą ilość robót ziemnych, umocnień i rekonfiguracji terenu. W niektórych obszarach nachylenie sięga się aż 15%.

Jaka przyszłość?Wojna za południowo-wschodnią granicą Polski i łączące się z nią zawirowania na naszym rynku sporo zmieniają w dotychczasowych miejskich prognozach. Drogowcy z MZD do niedawna szacowali, iż czas budowy całego łącznika powinien zmieścić się w cyklu dwuletnim. Dziś jednak, przyjmując bardziej ostrożny tryb planowania, zakładają zlecenie opracowania projektów budowlanych oraz przystąpienie do inwestycji na odcinku pierwszym, a dopiero później przystąpienie do realizacji odcinka drugiego. Znaków zapytania jest jednak więcej. Nie wiadomo skąd będą pochodzić środki na sfinansowanie Nowopiekarskiej. Szacowana wartość całej inwestycji sięgnie ponad pół miliarda złotych. Takiej kwoty miejski budżet nie jest w stanie udźwignąć. Samorząd planuje więc aplikować o dotację z budżetu centralnego lub o środki unijne. Kiedy i w jakim stopniu uda się je pozyskać - na razie nie wiadomo.

- Zależy nam wszystkim na jak najszybszym przystąpieniu do realizacji inwestycji. Poruszymy więc niebo i ziemię, aby tak się stało. Na szczęście władze miasta oraz cały samorząd jednoznacznie wspierają inwestycję. Pozostaje nam wiec już teraz przygotować się do niej jak najlepiej. Prezentowana koncepcja z podziałem na dwa etapy, zakłada jeszcze możliwość wprowadzenia niewielkich poprawek, stąd oczekując na ewentualne sugestie, staramy się ją zaprezentować publicznie - podkreśla Waluś.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.