bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 31 marca 2022
  • wyświetleń: 3966

Rozpoczyna się budowa nowego mostu na Młynówce w Kobiernicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna budowę nowego mostu na Młynówce w ciągu DK52 w Kobiernicach. Wykonawca w ramach robót zbuduje nowy obiekt inżynierski wraz z wyposażeniem oraz kierujące do niego dojazdy. Przebudowana zostanie sieć telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa. Wykonane zostanie też oznakowanie poziome. 

Rozpoczyna się budowa nowego mostu na Młynówce w Kobiernicach
Rozpoczyna się budowa nowego mostu na Młynówce w Kobiernicach · fot. GDDKiA


Prace obejmą również roboty przygotowawcze oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy. Rozebrana zostanie istniejąca kładka dla pieszych oraz obiekt mostowy wraz z nawierzchnią. Zamontowana została już tymczasowa kładka dla pieszych, która wykorzystywana będzie do momentu oddania docelowego obiektu.

- 28 marca wyłączyliśmy z użytkowania połowę jezdni mostu - pas w kierunku Bielska-Białej. Naprzemienny ruch drogowy w obu kierunkach odbywać się będzie po drugim pasie w kierunku Kęt. Sterować nim będzie akomodacyjna drogowa sygnalizacja świetlna. Zakładamy, że taka organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około tydzień. W tym czasie wykonane zostaną prace polegające na poszerzeniu jezdni i istniejącego chodnika - informuje GDDKiA.

- Następnie wprowadzimy kolejny etap robót, w którym wyłączony z ruchu zostanie pas w kierunku Kęt. W tym okresie będą już prowadzone prace zasadnicze, związane z rozbiórką i budową połowy obiektu mostowego. Przewidujemy, że taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca maja br., aż do zakończenia prac na pasie jezdni w kierunku Bielska-Białej. Następnie przystąpimy do rozbiórki i budowy pozostałej części obiektu. W czasie trwania prac na obiekcie ruch pieszy będzie odbywał się po wybudowanej tymczasowej kładce - dodaje spółka.


Umowę na realizację inwestycji o wartości ponad 1,6 mln zł GDDKiA podpisała 22 grudnia 2021 roku z Zakładem Budowlanym MOST-BUD. Nowy obiekt inżynierski powstanie w ciągu 10 miesięcy w miejscu istniejącego mostu i kładki dla pieszych. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zarówno kierowców, jak i pieszych) oraz zapewnienie należytej nośności przeprawy. Dodatkowo zostaną przebudowane istniejące urządzenia uzbrojenia terenu i dojazdy do obiektu. Zbudowane zostaną też umocnienia brzegów rzeki.

Długość całkowita nowego obiektu wraz ze skrzydłami wyniesie 13 m, a szerokość 14,4 m. Most posiadać będzie dwa pasy ruchu oraz chodnik o szerokości 3,5 m po prawej stronie i 2,5 m po lewej stronie. Nowy obiekt zaprojektowano jako konstrukcję jednoprzęsłową, żelbetową z wykorzystaniem prefabrykatów w kształcie litery C. Jako schemat statyczny przyjęto ramownicę otwartą dołem o rozpiętości teoretycznej 4,88 m. W przekroju podłużnym wykorzystano 11 prefabrykatów o szerokości 100 cm. Pozostałe obie skrajne części obiektu zaprojektowano jako monolityczne nad prefabrykatami tworzące płytę zespalającą. Skrajne części monolitycznie połączono ze skrzydłami. Posadowienie podpór zaprojektowano jako bezpośrednie z wykorzystaniem zespolonych z ławami fundamentowymi ścianek szczelnych z grodzic stalowych. Skarpa pod obiektem oraz stożki nasypowe zostaną umocnione.  

Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.