bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 5 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 2075

GDDKiA zamontuje osiem nowych sygnalizacji świetlnych

GDDKiA podpisała umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na DK1 w Piasku, Goczałkowicach-Zdroju, na DK52 w Kozach i DK81 w Ochabach i Harbutowicach. Jak informuje spółka, "to kolejny etap podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach krajowych w woj. śląskim". Umożliwi pieszym bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni.

Reklama

GDDKiA zamontuje osiem nowych sygnalizacji świetlnych
GDDKiA zamontuje osiem nowych sygnalizacji świetlnych · fot. GDDKiA


Inwestycję za kwotę 3 409 560 zł zrealizuje firma Gramar z Lublińca. Nowe sygnalizacje powstaną w ciągu czterech miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa w formule projektuj i buduj zakłada opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej (w tym docelowej organizacji ruchu), wykonanie robót budowlanych i montażowych sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przejścia oraz zasilania. Tam, gdzie jest to zasadne, powstaną też chodniki prowadzące do przejść dla pieszych.

- Dwie wzbudzane sygnalizacje świetlne, z oświetleniem strefy przejściowej i samego przejścia dla pieszych, zrealizujemy na DK1. Pierwszą w Piasku, na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Podleśną, gdzie przebudujemy również dojścia do istniejącego przejścia dla pieszych. Drugą w Goczałkowicach-Zdroju, na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową, gdzie wykonamy także dojścia dla pieszych zarówno od ul. Stawowej, jak i Borowinowej - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W Kozach na DK52 powstaną trzy sygnalizacje ostrzegawcze na przejściach dla pieszych, które dodatkowo zostaną doświetlone. Pierwsza na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Południową, druga na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Topolową oraz Chmielową, trzecia w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórską.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone na DK81. W Ochabach powstanie sygnalizacja świetlna ostrzegawcza na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w obrębie skrzyżowania z ul. Baranowicką (w rejonie restauracji) oraz wybudowane zostaną dojścia dla pieszych. Natomiast w okolicach ul. Wiklinowej (przed restauracją), w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zatok autobusowych, zmodernizowana zostanie istniejąca sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych i skorygowane dojścia do przejścia. W okolicach zjazdu z DK81 (łącznika) do ul. Wiślańskiej w Harbutowicach powstanie sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych. Na wszystkich tych przejściach pojawi się oświetlenie wraz z doświetleniem stref przejściowych na dojazdach.

- Budowa sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych to kolejne działanie na rzecz poprawy BRD. Sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach oraz sygnalizacje ostrzegawcze umożliwią pieszym bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. Dzięki wykonaniu dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększymy widoczność pieszych w strefie przejść. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze. Budowa sygnalizacji świetlnych to skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu - szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg - pieszych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących drogach - wyjaśnia GDDKiA.

Realizacja tej i przygotowywanych kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.  Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach PBDK.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.