bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 23 maja 2022
  • 24 maja 2022
  • wyświetleń: 2418

Spore dofinansowanie na rozbudowę kolejnego fragmentu Warszawskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej do inwestycji przygotowywał się od dawna. Aby móc do niej szybko przystąpić wszelkie wymagane procedury, w tym przetargową, przeprowadzono wcześniej. Warunkiem finalizacji przetargu było otrzymanie środków zewnętrznych, a to wymagało pozytywnej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zatwierdzającej przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok.

MZD Bielsko-Biała
fot. MZD Bielsko-Biała


W tym roku krajowe samorządy wnioskowały o wsparcie w wysokości 316,3 mln zł. Wśród tych zadań znalazła się rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej. Na to przedsięwzięcie miasto planuje wydać 11,6 mln zł, z czego wnioskowana kwota dotacji wynosi 5,6 mln zł. Dzięki wsparciu bielski MZD mógł rozstrzygnąć przetarg na rozbudowę drogi i już 16 maja br. podpisał umowę z firmą Strabag. Prace wyprzedzające związane z przygotowaniem tymczasowej organizacji ruchu (przygotowaniem tzw. przewiązek) rozpoczną się już na dniach. Termin zakończenia inwestycji określono w dokumentach na 12 listopada tego roku.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie 630 metrowego odcinka ul. Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Sarni Stok/Eugeniusza Kwiatkowskiego i węzłem zjazdowym na Centrum Handlowe Koniczynka. Zadanie przewiduje rozbudowę wschodniej jezdni o dwóch pasach ruchu szerokości 3.5 m każdy. Prace obejmą także rozbudowę sąsiadującego z ulicą ciągu pieszego oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu (w tym m.in.: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetleniowej).

Bielsko-Biała prowadzi także starania o pozyskania kolejnych środków i dotacji na inwestycje drogowe w mieście. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych samorząd złożył trzy wnioski; na Rozbudowę ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową obiektu mostowego nad Linią Kolejową nr 139. Wniosek opiewa na kwotę 35 mln zł. Drugi dotyczy rozbudowy skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Krzemionki w Bielsku-Białej - dofinansowanie 5 mln zł, a trzeci przebudowy ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej - dofinansowanie 1,07 mln zł.

MZD Bielsko-Biała
fot. MZD Bielsko-Biała


Miasto złożyło także (o czym już informowaliśmy) kolejne wnioski o dofinansowanie. Jeden z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. W tym wypadku MZD zamierza zrealizować pięć zadań. Cztery są związane budową bezpiecznych przejść dla pieszych na ulicach: Stanisława Skrzydlewskiego, Górskiej oraz dwa na Karpackiej, a piąte to dostawa i montaż wyświetlacza prędkości na ul. Janowickiej. Koszt zadań oszacowano na 253 tys. zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to 215 tys. zł.

Pozostałe - realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej dotyczą Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. W jego ramach MZD przygotował aż 18 wniosków o dofinansowanie budowy doświetleń przejść dla pieszych. Szacowana łączna wartość tych projektów wynosi 560 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie 280 tys. zł

sid / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.