bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 23 czerwca 2022
  • wyświetleń: 1303

Zabrzeg: ogłoszono przetarg na projekt przebudowy ul. Pasiecznej

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Pasiecznej w Zabrzegu. Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Ulica Pasieczna w Zabrzegu
Ulica Pasieczna w Zabrzegu · fot. mp / czecho.pl


Zakres zamówienia obejmuje m.in. dokumentację geodezyjną obejmującą mapę do celów projektowych, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentację geodezyjno-prawną - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami; dokumentację geotechniczną; dokumentację projektową branży drogowej z odwodnieniem; dokumentację projektową przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

Ulica Pasieczna w Zabrzegu
Ulica Pasieczna w Zabrzegu · fot. mp / czecho.pl


Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektów gospodarki zielenią, tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, stałej organizacji ruchu, a także przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Konieczne będzie także złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Jak czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu, na wstępnym etapie projektowania projektant przedstawi rozwiązania przekroju drogi z poboczami utwardzonymi. Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach zamówienia, do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego minimum trzech konsultacji połączonych z prezentacją przyjętych rozwiązań projektowych.

mp / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.