bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 21 lipca 2022
  • wyświetleń: 1892

GDDKiA zabezpieczy prześwity na kolejnych mostach

W 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabezpieczyła prześwity na 42 obiektach. Teraz takie prace zostaną przeprowadzone na co najmniej 111, a przy pozyskaniu dodatkowych środków obejmą kolejne 82 obiekty na drogach krajowych w woj. śląskim. GDDKiA otworzyła właśnie oferty złożone w przetargu na wykonanie tych prac. Prace dotyczą m.in. dróg ekspresowych S1 oraz S52.

GDDKiA zabezpieczy prześwity na kolejnych mostach
GDDKiA zabezpieczy prześwity na kolejnych mostach · fot. GDDKiA


Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Gramar z Lublińca zaoferowała wykonanie podstawowego zakresu zamówienia za 5 472 303,21 zł a dla zamówienia objętego prawem opcji za 4 970 396,79 zł. Natomiast Tioman Group z Ostaszewa odpowiednio 6 293 722,02 zł (za wykonanie podstawowego zakresu zamówienia) oraz 4 898 329,80 zł (dla zamówienia objętego prawem opcji).

- Do zabezpieczenia w podstawowym zakresie przewidziano 111 prześwitów. Najwięcej, bo aż 89 obiektów zostanie zabezpieczonych na autostradzie A1, zaś na autostradzie A4 będą to 22 obiekty. Przewidzieliśmy również, w ramach opcji, do realizacji kolejne 82 obiekty. Z czego 6 zlokalizowanych jest na A4, 38 obiektów na S1, 9 obiektów na S52, 1 obiekt na S86 w Katowicach nad ul. Hallera, 3 obiekty na DK44 (w Mikołowie i Bieruniu Starym), 2 obiekty na DK46 w Lubecku, 5 obiektów na DK78 w Siewierzu, 3 obiekty nad DK81 (w Mikołowie, Pawłowicach i Skoczowie), 4 obiekty na DK86 (w Będzinie, Grodźcu, Będzinie, Wojkowicach Kościelnych, Będzinie Łagiszy) 11 obiektów na DK91 (w Koziegłowach, Zabijaku, Siewierzu, Wojkowicach Kościelnych, Podskalu) - informuje GDDKiA.

Zabezpieczenie poziome przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci siatek przewidziano dla prześwitów o szerokości mniejszej lub równej 5 m, natomiast zabezpieczenie pionowe przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci osłon lub wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą poprzez wypełnienie tej przestrzeni siatką przewidziano dla prześwitów o szerokości większej niż 5 m.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń opinii, warunków i innych niezbędnych dokumentów i uzgodnień do realizacji inwestycji. Następnie na podstawie zaakceptowanej przez GDDKiA dokumentacji projektowej wykonana z należytą starannością roboty budowlanych.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów, w zakresie podstawowym, powinno zostać wykonane do 21 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast w przypadku skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wynosi 28 dni od daty doręczenia wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Zakończenie robót dla zakresu podstawowego oraz objętego prawem opcji powinno nastąpić nie później niż 110 dni, licząc od dnia zaakceptowania przez GDDKiA prawidłowo opracowanej dokumentacji projektowej. W przypadku deklaracji wykonawcy, możliwe jest skrócenie okresu realizacji aż o 20 dni.

- Po inwentaryzacji na sieci dróg krajowych w całym kraju zidentyfikowaliśmy w sumie 1537 prześwitów o szerokości min. 10 cm i łącznej długości 104,6 km. W sumie, na obiektach w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA, zamontowano kilkanaście tysięcy tabliczek ostrzegających przed możliwością upadku z wysokości. W województwie śląskim, około trzema tysiącami tabliczek, oznakowano 235 prześwitów o łącznej długości blisko 15,5 km. Następnie w 2021 r. wykonaliśmy zabezpieczania w 42 lokalizacjach. Zabezpieczono wtedy prześwity pomiędzy obiektami na autostradach A1 i A4 oraz na drogach ekspresowych S1, S52 i S86. Wartość tamtej umowy wyniosła około 1,4 mln zł - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.