bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 6 października 2022
  • wyświetleń: 2477

Skracają dojazd, robi się niebezpiecznie

Mieszkańcy ulicy Celtyckiej w Bielsku-Białej zaapelowali do władz miasta o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w okolicy ich domów. Przedstawiciele Ratusza zapewniają, że przyglądną się sprawie.

Celtycka
Skracają dojazd, robi się niebezpiecznie · fot. Google Maps


W sprawie zamknięcia ulicy Celtyckiej dla pojazdów samochodowych od strony ścieżki rowerowej do władz Bielska-Białej zaapelował radny Piotr Kochowski.

- W imieniu mieszkańców ul. Celtyckiej zwracam się z prośbą o zamknięcie tej ulicy od strony ścieżki rowerowej dla pojazdów samochodowych. Po ścieżce poruszają się piesi, rowerzyści i często grupy dzieci z pobliskiego przedszkola. Mieszkańcy z okolicy oraz rodzice przedszkolaków często ulicą Celtycką skracają sobie dojazd do ulicy Cieszyńskiej i przedszkola. Nadmieniam, iż dogodny dojazd do ulicy Cieszyńskiej powstał ulicą Słowiańską po jej przebudowie. Zamknięcie tego odcinka drogi wyraźnie poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się po ścieżce rowerowej - zaznaczył przedstawiciel bielszczan.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński poinformował, że ul. Celtycka oraz łącznik pomiędzy ul. Celtycką i Cieszyńską są objęte strefą zamieszkania.

- W strefie takiej obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, m.in. pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, a prędkość tych ostatnich jest ograniczona do 20 km/h. Ponadto niedozwolony jest postój pojazdów poza miejscami wyznaczonymi. Jednocześnie zamknięcie tego odcinka za pomocą słupków blokujących jest niezasadne z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu od działek położonych wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi, a także udostępnienia wjazdu na teren przedszkola, położonego od strony sięgacza. Ponadto zaślepienie tego odcinka utrudniłoby dojazd pojazdów służb ratunkowych. Nie zostałaby także zapewniona wymagana przepisami przestrzeń do zawracania pojazdów na końcu drogi bez przejazdu. Nie mniej jednak informuję, że będzie prowadzona obserwacja tego odcinka, mająca na celu zbadanie skali korzystania z niego w celu skrócenia sobie drogi do ul. Cieszyńskiej, a także nieprzestrzegania przepisów wynikających ze strefy zamieszkania - zapewnił wiceprezydent.

Jak dodał, "gdy okaże się to zasadne zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie ruchu na łączniku".

raz / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.