bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 18 października 2022
  • wyświetleń: 6776

Czaniec: rusza przebudowa newralgicznego skrzyżowania

GDDKiA podpisała umowę na rozbudowę skrzyżowania DK-52 z drogami powiatowymi Czaniec - Roczyny - Andrychów oraz Czaniec - Porąbka. Powstanie rondo, a nawierzchnia drogi krajowej zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Firma Eurovia Polska, zobowiązała się wykonać całość prac do końca sierpnia 2023 r. Wartość tej inwestycji to ponad 12 mln zł.

Czaniec: rusza przebudowa newralgicznego skrzyżowania
Czaniec: rusza przebudowa newralgicznego skrzyżowania · fot. GDDKiA


Rozbudowa w Czańcu obejmie przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z drogą powiatową Czaniec - Roczyny (DP4479S) na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi krajowej do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie dróg powiatowych Czaniec - Roczyny - Andrychów oraz Czaniec - Porąbka.

- Przebudujemy również zatoki autobusowe i zjazdy do posesji przyległych. Przebudujemy lub wybudujemy ciągi dla pieszych i rowerzystów, system odwodnienia drogi. Wybudujemy oświetlenie drogowe. Wykonamy urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym m.in.: wygrodzenia dla pieszych, barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego. Zabezpieczymy i przebudujemy uzbrojenie terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Czaniec: rusza przebudowa newralgicznego skrzyżowania
Czaniec: rusza przebudowa newralgicznego skrzyżowania · fot. GDDKiA


Czas realizacji inwestycji to 7 miesięcy - jak zauważyła GDDKiA, do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego liczonego od 16 grudnia do 15 marca. Okres gwarancji jakości wynosi w zależności od asortymentu robót od 1 roku do 10 lat.

- Najdłuższy okres gwarancji obejmuje między innymi: nawierzchnie z betonu cementowego, oznakowanie pionowe, drogowe oprawy oświetleniowe LED, instalacje zasilające oświetlenie drogowe, konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, słupy, fundamenty i wysięgniki). Dla nawierzchni asfaltowo-mineralnej gwarancja jakości wynosi 5 lat - tłumaczy GDDKiA.

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.