bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 10 listopada 2022
  • wyświetleń: 2878

Czechowice: problem z rogatkami na ul. Waryńskiego zniknie w 2023 r.?

Powracamy do sprawy interpelacji radnej Rady Powiatu Ewy Kmiecik-Wronowicz, która na początku października zwróciła się do starosty bielskiego z prośbą o interwencję w sprawie czasu zamknięcia rogatek na przejeździe kolejowym na ul. Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Jak czytamy w odpowiedzi PKP PLK, mieszkańcy mogą spodziewać się zmniejszenia uciążliwości w III kwartale 2023 roku.

Przejazd kolejowy przy ul. Waryńskiego - 7.10.2022
Przejazd kolejowy przy ul. Waryńskiego - 7.10.2022 · fot. czecho.pl


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w [tym artykule, do starosty bielskiego trafiła interpelacja radnej Rady Powiatu Ewy Kmiecik-Wronowicz dotycząca przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - droga ma status powiatowej.

Radna Ewa Kmiecik-Wronowicz zwróciła się do starosty bielskiego, Andrzeja Płonki, z prośbą o podjęcie rozmów z PKP PLK S.A., dotyczących możliwości skrócenia czasu zamknięcia zapór kolejowych na skrzyżowaniu linii kolejowej Zabrzeg - Katowice z drogą powiatową - ul. Waryńskiego. Apel został skierowany w imieniu służb ratunkowych i użytkowników dróg przebiegających przez gminę Czechowice-Dziedzice.

Przejazd kolejowy przy ul. Waryńskiego - 7.10.2022
Przejazd kolejowy przy ul. Waryńskiego - 7.10.2022 · fot. czecho.pl


- Aktualnie zapory sterowane są automatycznie i czas oczekiwania na przejazd pociągu powoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Doszło już wielokrotnie do sytuacji, że pojazdy służb ratunkowych musiały czekać na otwarcie przejazdu nawet 15 minut, stojąc w korku sięgającym DK-1. Taka sytuacja miała miejsce m.in. 7 września z udziałem wozów strażackich, jadących do pożaru w Zabrzegu, a 30 września drużyna OSP Dziedzice w drodze na ćwiczenia utknęła w korku na DK-1 - opisywała radna Kmiecik-Wronowicz.

Jak dodała, opisane wyżej problemy dotyczą także wielu mieszkańców domów prywatnych, lub dojeżdżających do pracy, a zmuszonych do korzystania z opisanego przejazdu kolejowego. - Istnieje konieczność bardzo szybkiego podjęcia działań usprawniających ten system, aby nie doszło w przyszłości do nieszczęścia spowodowanego zbyt późnym dotarciem pomocy - podkreślała radna Ewa Kmiecik-Wronowicz.

Przejazd kolejowy przy ul. Waryńskiego - 7.10.2022
Przejazd kolejowy przy ul. Waryńskiego - 7.10.2022 · fot. czecho.pl


W związku z pismem radnej starosta bielski, Andrzej Płonka, wystąpił do administratora przejazdu, czyli spółki PKP PLK, w sprawie możliwości skrócenia czasu zamknięcia zapór kolejowych. Spółka poinformowała, że "przejazd wybudowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie".

- Przejazd wyposażony jest w urządzenia samoczynnego systemu przejazdowego, powiązane z systemem zabezpieczenia ruchu kolejowego stacji Czechowice-Dziedzice, co przy trwającej przebudowie stacji oraz reorganizacji ruchu kolejowego na węźle Czechowice-Dziedzice wraz z przyległymi szlakami, powoduje zwiększony ruch na wspomnianym przejeździe, a w konsekwencji wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie rogatek - dodały PKP PLK.

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi PKP Polskich Linii Kolejowych, "zakończenie prac inwestycyjnych i remontowych, planowane na III kwartał 2023 roku, z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji eksploatacyjnej i zmniejszenia uciążliwości dla służb ratowniczych i mieszkańców powiatu".

mp / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.