bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 18 listopada 2022
  • wyświetleń: 1901

MZD ruszył z zimowym utrzymaniem miasta. Do odśnieżenia 620 km dróg

W Bielsku-Białej ruszyło zimowe utrzymanie dróg. W tym sezonie usługę wykonują dwie firmy - PreZero Bielsko-Biała oraz Eurovia Polska, które udostępniły numery telefonów oraz adresy e-mail do zgłoszeń. Łączna długość odśnieżanych ulic to około 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to około 812 532 m2.

Reklama

MZD ruszył z zimowym utrzymaniem miasta. Do odśnieżenia 620 km dróg - 18.11.2022
MZD ruszył z zimowym utrzymaniem miasta. Do odśnieżenia 620 km dróg - 18.11.2022 · fot. sid


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem miasta Bielsko-Biała w latach 2022-2025. Zgodnie z zawartymi umowami usługę prowadzą: firma PreZero Bielsko-Biała S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz firma Eurovia Polska S.A., która odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej.

- 18 listopada 2022 następuje zakończenie trwającego od czerwca letniego oczyszczania, a tym samym przystępujemy do zimowego utrzymania miasta w sezonie 2022/2023, które polega w szczególności na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej (w tym usuwania błota, błota pośniegowego, śniegu, lodu i nacieków lodowych) dróg w tym jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wraz z zatokami, parkingów, przejść podziemnych i nadziemnych, schodów, kładek itd. oraz placów mające na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego, wywołanych takimi czynnikami pogodowymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa. Łączna długość odśnieżanych ulic to ok. 620 km, a łączna powierzchnia chodników i ciągów pieszo-rowerowych to ok. 812 532 m2 - poinformował Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

W celu wykonania usług z zakresu zimowego utrzymania miasta, zgodnie z założonymi standardami, firmy dysponują 17 ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, 3 kombajnami do odśnieżania, 3 koparko-ładowarkami, 2 ładowarkami, 6 mikrociągnikami z pługiem do odśnieżania chodników, 13 pługo-piaskarko-solarkami, 1 pługo-piaskarką oraz 2 urządzeniami do wytwarzania solanki. Ponadto miejsca niedostępne dla pojazdów będą utrzymywane przez brygady ręczne. Prócz tego wykonawcy wysyłają na drogi miasta trzy patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

- Wprowadzenie sezonu zimowego nie zwalnia jednak całkowicie z obowiązku utrzymywania w czystości naszego miasta. Zgodnie bowiem z obecnymi umowami, w razie potrzeby nadal przewiduje się prowadzenie letniego utrzymania miasta w trybie interwencyjnej akcji letniej - podkreśla MZD.

Jak dodaje Miejski Zarząd Dróg, "istotnym nowum wynikającym z aktualnych umów jest nałożenie na wykonawców obowiązku jednorazowego pozimowego oczyszczenia miasta ze środków uszorstniających, zużytych do usuwania śliskości i innych pozostałości okresu zimowego".

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia wskazują, iż za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

- Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone - podsumowuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Całodobowy kontaktGłówne ciągi komunikacyjne (Firma PreZero Bielsko-Biała S.A.):
  • Tel.: 33 499 20 16, 515 224 536
  • Adres mailowy: zima.bielskobiala@prezero.com

Pozostałe ciągi komunikacyjne: strefa wschodnia i strefa zachodnia (Firma Eurovia Polska S.A.):
  • Tel.: 572 754 254
  • Adres mailowy: utrzymanie.bielsko@eurovia.pl

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.