bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 8 grudnia 2022
  • wyświetleń: 2524

Dzieci w drodze do szkoły "uciekają do rowów"

Ulica Polna w Bielsku-Białej nie zapewnia bezpieczeństwa osobom pieszym, zwłaszcza dzieciom. Mieszkańcy od lat apelują o jej przebudowę. Niestety, środków na to - póki co - brak...

Polna
Dzieci w drodze do szkoły "uciekają do rowów" · fot. Maps Google


W imieniu dzieci, ich rodziców, kierowców, mieszkańców oraz wszystkich użytkowników ulicy Polnej w sprawie konieczności zabezpieczenia ruchu pieszych poprzez przyjęcie odraczanego zadania przebudowy tejże ulicy do budżetu miasta w roku 2023 zaapelowała bielska radna Barbara Waluś.

- Ponownie zwracam się o pilne rozpoczęcie przebudowy tej ulicy. Ulica ta wiele lat temu została zakwalifikowana jako zasadna do przebudowy gównie ze względu na argumenty powszechności jej użytkowania i niebezpieczeństwa poruszania się po niej pieszych. Niestety, mimo zaawansowania prac przygotowawczych, decyzja o przeznaczeniu środków finansowych jest od kilku lat odraczana, a ryzyko nieszczęśliwego wypadku wzrasta wraz z gwałtownym zwiększeniem ruchu pojazdów - podkreśla radna.

I opisuje, że "cała ulica jest niebezpieczna dla pieszych z powodu braku chodników, zbyt wąskiego pasa jezdni, pochyłych i ostro wyprofilowanych zakrętów. Ponadto w szczytowych godzinach ruchu przejeżdża nią coraz więcej samochodów, również notorycznie łamiących ograniczenie tonażu ciężarówek (w dniu: 07.11.2022, od godz. 7.10, do 8.00, przejechało 356 samochodów)".

- Jeżeli obecnie dochodzi do sytuacji, w której dzieci idące do szkoły uciekają do rowu, żeby samochody mogły się minąć, to jak piesi mają się poruszać tą drogą kiedy to dodatkowo ulica Polna ponownie przyjmie tranzytowy ruch objazdowy związany z korkami wywołanymi budową przy węźle S-1? - dopytuje przedstawicielka bielszczan.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński poinformował, że jest już gotowa dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Polnej w Bielsku-Białej", a obecnie w trakcie wydawania jest decyzja zezwalająca na realizację tej inwestycji drogowej.

- W ramach rozbudowy tej ulicy przewidziano do realizacji m.in.: rozbudowę drogi, budowę dwustronnych chodników, budowę ścieżki rowerowej, rozbudowę istniejących skrzyżowań oraz istniejącej infrastruktury technicznej, tak więc wszystkie te niedogodności i uciążliwości o których pisze pani radna w interpelacji zostały już rozwiązane. Pozostaje ostatni ale najbardziej kosztowny i skomplikowany etap realizacji tej inwestycji czyli budowa. Informuję, że planowany koszt całej inwestycji to około 50 mln zł w poziomie cen tego roku, co niestety przy wysokiej inflacji może się ten koszt znacząco powiększyć. Do tej wartości trzeba będzie jeszcze doliczyć koszty związane z odszkodowaniami, z uwagi na fakt, że szerokość pasa drogowego ulegnie poszerzeniu. Miasto Bielsko-Biała wykorzystuje wszystkie dostępne środki zewnętrzne na realizację inwestycji drogowych, niemniej do tej pory nie ma takiego programu, w którego kryteria wpisałaby się ta droga. Dotyczy to zarówno środków unijnych, jak i tych z programów rządowych - stwierdził wiceprezydent.

Jak dodał "szczególnie właśnie te ostatnie programy, poprzez niejasne kryteria i subiektywne wybory gremiów decyzyjnych w istotny sposób ograniczają możliwości pozyskania środków przez tzw. duże miasta, w tym również Miasto Bielsko-Białą".

- „Rozbudowa ulicy Polnej w Bielsku-Białej", to zbyt duża i kosztowna inwestycja, żeby mogła być finansowana tylko z budżetu Miasta Bielska-Białej - podkreślił przedstawiciel Ratusza.

raz / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.