bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 20 lutego 2023
  • wyświetleń: 1875

Czechowice: tor przeszkód na ul. Zamkowej i Lipowskiej. Kiedy odtworzenie?

Kiedy mieszkańcy Czechowic Południowych doczekają się odtworzenia nawierzchni dróg na ul. Zamkowej i Lipowskiej? - Mieszkańcy zapraszają na tor przeszkód - napisała do redakcji naszego portalu jedna z czytelniczek. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Reklama

Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023 · fot. Nadesłane przez czytelniczkę / Agnieszka


Do naszej redakcji napisała czytelniczka, która zwróciła uwagę na stan dróg po budowie kanalizacji sanitarnej na ulicach Zamkowej i Lipowskiej.

- Mieszkańcy zapraszają na tor przeszkód. Zdjęcia nie odzwierciedlają sytuacji panującej na drodze, ale może zachęcą kogoś z zarządu do wzięcia sprawy w swoje ręce, zanim będą musieli komuś płacić odszkodowanie za zniszczenie auta - napisała.

Według jej relacji, prace na tym odcinku trwają od roku. Jednak od kilku miesięcy stoją w miejscu.

To nie jedyny głos mieszkańców tej części Czechowic-Dziedzic w sprawie odtworzenia nawierzchni - swoją frustrację czechowiczanie wylewali w komentarzach na portalu czecho.pl. Dlatego o informacje w tej sprawie poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, które zajmuje się budową kanalizacji, a także odtwarzaniem nawierzchni dróg po tej inwestycji.

Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023
Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023 · fot. Nadesłane przez czytelniczkę / Agnieszka


- W południowej części naszego miasta trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją istniejących sieci wodociągowych. Przedsięwzięcie to jest sumą wielu, powiązanych ze sobą zadań: budowlanych (kanalizacja), modernizacyjnych (wodociągi) i odtworzeniowych (drogi), wykonywanych w trudnym, zurbanizowanym terenie, których efektem jest przyłączenie do kanalizacji około półtora tysiąca budynków. Zakres koniecznych prac odtworzeniowych nawierzchni dróg jest bardzo duży i dotyczy w sumie 87 ulic. I to właśnie głównie prac związanych z otworzeniem dróg po wykonaniu kanalizacji oraz wodociągów dotyczą powstałe opóźnienia - przekazało portalowi czecho.pl Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

- O przyczynach takiego stanu rzeczy już szczegółowo informowaliśmy. Przypomnijmy zatem tylko, że w terminowej realizacji poszczególnych kontraktów przeszkodziło kilka obiektywnych czynników. Pierwszym dużym problemem było ujawnienie w trakcie prac budowlanych prawie 250 niezgłoszonych i niezinwentaryzowanych na planach sieci i urządzeń podziemnych. Ponadto realizacja projektu przypadła na okres trwania pandemii wirusa SARS-COV-2. Wykonawcy prac budowlanych, podobnie jak wielu innych przedsiębiorców, musieli się zmierzyć z bardzo wysoką absencją chorobową pracowników na budowie. Miało to w konsekwencji decydujący wpływ na terminowość wykonywanych prac - dodało PIM.

Jak wyjaśnia, zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii przepisami tzw. specustawy covidowej, wnioski wykonawców o wydłużenie terminów umów, po przeanalizowaniu ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami, musiały zostać niejako automatycznie zaakceptowane. Na to nałożyła się dodatkowo wysoka inflacja, a zwłaszcza znaczny wzrost cen materiałów wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie, co z kolei, w niektórych wypadkach, skutkowało koniecznością bardzo głębokiej analizy pod kątem możliwej zmiany wynagrodzenia wykonawców.

Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023
Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023 · fot. Nadesłane przez czytelniczkę / Agnieszka


- W tej chwili, po zakończeniu prac budowlanych i modernizacyjnych, naszym priorytetem jest możliwie sprawne i szybkie zakończenie prac odtworzeniowych. Główną przeszkodą w ich realizacji są warunki zimowe, uniemożliwiające dokończenie prac drogowych w zgodzie z wymogami technologicznymi, dotyczącymi minimalnej temperatury oraz odpowiedniej wilgotności podbudowy, gwarantującymi ich trwałość - informuje spółka.

- Dodatkowym utrudnieniem, zarówno dla mieszkańców jak i dla wykonawcy robót, jest wspomniana wcześniej skala inwestycji. W rejonie realizowanego kontraktu wiele dróg zostało objętych inwestycją i nawet kiedy pozwoli na to pogoda, nie będzie możliwe realizowanie ich odtworzenia jednocześnie, z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości dojazdu mieszkańcom do ich posesji. Nie jest zatem możliwe, ze względów logistycznych, jednoczesne odtwarzanie w całym zakresie nawierzchni np. ulic Pawiej i Zamkowej (choć ze względów czysto technicznych byłoby to możliwe). Podobnych przykładów można by wskazać więcej i taki stan rzeczy dodatkowo komplikuje i wydłuża realizację inwestycji - zauważa PIM.

Aktualnie wykonawca robót związanych z odtworzeniem nawierzchni, oczekując na poprawę warunków pogodowych, w miarę możliwości realizuje prace przygotowawcze to jest regulację włazów studni czy zabudowę oporników drogowych.

Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023
Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023 · fot. Nadesłane przez czytelniczkę / Agnieszka


- W najbliższym czasie planowane jest prowadzenie robót związanych z przygotowaniem podbudowy pod warstwy asfaltowe na ulicach: Żurawia, Pawia, Krucza, Nowa i Oliwna. Rozpoczęcie robót w ulicy Zamkowej będzie najprawdopodobniej uzależnione od tempa prac prowadzonych w ciągu ulicy Pawiej (na jej odcinku od ulicy Lipowskiej do Nowej) oraz w samej ulicy Nowej. Ulice te mogą bowiem stanowić objazd dla samochodów podczas prowadzenia robót na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Lipowskiej. Odtworzenie ulicy Lipowskiej, ze względu na jej długość, będzie musiało być podzielone na odcinki. Prace na ulicy Lipowskiej rozpoczną się od odcinka pomiędzy ulicami Krętą i Spółdzielczą. W zależności od zaawansowania prac na innych ulicach (bocznych do Lipowskiej) i związanej z tym organizacji ruchu, nie wyklucza się równoczesnego prowadzenia prac na innym odcinku ulicy Lipowskiej - zapowiada czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Jak podkreśla, "na obecnym etapie podanie wiążących terminów realizacji wymienionych prac jest niemożliwe". Jednak "zostaną one przeprowadzone kiedy tylko pozwoli na to pogoda, a stosowne informacje na ten temat publikować będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej PIM".

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.