bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 6 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 3757

Problemy rowerzystów w Ligocie i Bronowie. Policja wyjaśnia

Jak rowerzyści mają poruszać się na ulicy Bronowskiej w Ligocie i Czyża w Bronowie? Powracamy do sprawy interpelacji radnego Jerzego Bożka w tej sprawie. Właśnie pojawiło się wyjaśnienie policji.

Ulica Bronowska w Ligocie
Ulica Bronowska w Ligocie · fot. Google Maps View


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w lutym w artykule "Problemy rowerzystów w Ligocie i Bronowie. Dochodziło do konfliktów", zapytanie w sprawie prawidłowego poruszania się rowerzysty wzdłuż ulicy Bronowskiej i Czyża w sołectwie Ligota i Bronów skierował do burmistrza Czechowic-Dziedzic radny Jerzy Bożek.

- Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w sołectwie Ligota i Bronów, wzdłuż ul. Bronowskiej i Czyża od skrzyżowania z ul. Pańską w Ligocie do skrzyżowania z ul. Woźnicką w Bronowie, biegnie pas pobocza z kostki brukowej, który usytuowany jest najpierw po lewej następnie po prawej stronie jezdni jadąc z Ligoty w kierunku Bronowa - wyjaśnił radny Bożek.

Dlatego też, w związku z licznymi pytaniami mieszkańców, poprosił o odpowiedź jak na przedstawionym powyżej ciągu ulic od skrzyżowania z ul. Pańską do skrzyżowania z ul. Woźnicką powinien prawidłowo przemieścić się rowerzysta.

Ulica Czyża w Bronowie
Ulica Czyża w Bronowie · fot. Google Street View


Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut, przekazał zapytania radnego Bożka m.in. do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- Zgodnie z artykułem 33 ustęp 1. Ustawy prawo o ruchu drogowym m.in. kierujący rowerem zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku braku drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, kierującego rowerem obowiązuje ruch prawostronny - poinformował asp. szt. Marek Gałuszka, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej.

Ponadto, jak dodał naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, w myśl artykułu 16., ustęp 5. wspomnianej ustawy "kierujący rowerem zobowiązany jest poruszać się poboczem, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych".

Ulica Bronowska w Ligocie
Ulica Bronowska w Ligocie · fot. Google Street View


- Odnosząc się do wskazanych przez pana radnego ulic Bronowskiej i Czyża w sołectwach Ligota i Bronów, wybrukowany pas biegnący wzdłuż tych ulic należy traktować jako utwardzone pobocze, gdyż nie spełnia on wymogów drogi dla pieszych ani chodnika. W związku z powyższym rowerzysta poruszający się wzdłuż wymienionych ulic zobowiązany jest korzystać z pobocza znajdującego się po prawej stronie drogi dla kierunku w którym się porusza. W sytuacji gdy pobocze nie nadaje się do jazdy ma obowiązek poruszać się przy prawej krawędzi jezdni - wyjaśnia naczelnik.

W przypadku poruszania się pieszych sytuacja jest adekwatna. Zobowiązani są oni do korzystania z lewego pobocza.

- W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Wydział Ruchu Drogowego wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi o zmianę istniejącej organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania pionowego B-41 (zakaz ruchu pieszych) po stronie gdzie nie ma utwardzonego pobocza. Ma to na celu przekierowanie ruchu pieszego na wybrukowany pas odseparowany od jezdni, co w ocenie tutejszej jednostki wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych - zapowiada asp. szt. Gałuszka.

Jak podkreśla na koniec swojej odpowiedzi asp. szt. Marek Gałuszka, "powyższych informacji nie należy traktować jako opinii prawnej, gdyż Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej nie jest upoważnioną instytucją do tego typu czynności".

mp / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.