bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 4 maja 2023
  • wyświetleń: 1842

MZD chce rozszerzyć strefę płatnego parkowania. Są szczegóły

Znamy szczegóły planów rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej. W sumie SPP ma zostać objętych 6 ulic, przez co jej obszar powiększy się o 190 miejsc postojowych i 11 parkomatów. W związku z planami MZD zaprasza na konsultacje społeczne.

parkingi
MZD chce rozszerzyć strefę płatnego parkowania. Są szczegóły - zdj. ilustracyjne · fot. bielsko.info


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż w III kwartale 2023 roku planowane jest rozszerzenie istniejącej strefy płatnego parkowania (SPP) o obszar objęty następującymi ulicami: ul. Podwale, ul. Stefana Okrzei, ul. Michała Grażyńskiego, ul. Nadbrzeżną, ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej i ul. Komorowicką do ul. Józefa Piłsudskiego. Wskazany obszar powiększy obecną SPP o ok. 190 miejsc parkingowych, na którym zostanie zamontowane 11 parkomatów. Zakres planowanego rozszerzenia SPP ilustruje poniższa grafika.

Zakres planowanego rozszerzenia SPP
Zakres planowanego rozszerzenia SPP · fot. MZD Bielsko-Biała


- Powyższa decyzja jest podyktowana utrzymującym się deficytem miejsc postojowych w tym obszarze wynikającym przede wszystkim z postojów długookresowych, koniecznością uporządkowania parkowania pojazdów oraz uspokojenia ruchu w tym rejonie i uzasadniona wykonaną analizą - argumentuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

- Dodatkowo biorąc pod uwagę specyfikę rozszerzanego obszaru, zmianie ulegną zasady wydawania abonamentów dla przedsiębiorców. Abonament ten będą mogli otrzymać nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w SPP lecz również ci, których działalność odbywa się w lokalach przylegających bezpośrednio do granicy SPP - dodaje MZD.

W związku z powyższym MZD zaprasza mieszkańców Bielska-Białej do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr ON-II.0050.349.2023.MZD z dnia 25 kwietnia 2023 r. konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 8 maja 2023 r. do 23 maja 2023 r.

Opinie i uwagi dotyczące projektu uchwały można zgłaszać we wskazanych okresie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl lub w biurze Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Ponadto MZD informuje, iż planowane rozszerzenie SPP nie będzie wiązać się z podwyższeniem opłat za parkowanie w tym opłaty dodatkowej, wysokości abonamentów jak również nie będzie związane ze zmianą obecnych godzin funkcjonowania SPP.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.