bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 16 maja 2023
  • wyświetleń: 1515

Istebna: droga po latach doczeka się naprawy

Jak informuje Urząd Gminy Istebna, 11 maja bieżącego roku został przekazany plac budowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna”. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa komunikacji z obiektami użyteczności publicznej takimi jak Posterunek Policji i Siedziba Pogotowia Ratunkowego oraz polepszenie parametrów dojazdu dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców.

Przebudowa drogi polegać będzie na korekcie geometrii drogi, kompleksowej przebudowie konstrukcji i nawierzchni, przebudowie odwodnienia jezdni i korpusu drogowego. Budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowie sieci elektroenergetycznej wraz z budową nowego oświetlenia, przebudową sieci teletechnicznej, rozbiórką obiektów kolidujących z projektowanym układem komunikacyjnym. Droga gminna Dzielec stanowi jedyne połączenie komunikacyjne dla w/w obiektów. Rozbudowa drogi jest konieczna w celu uzyskania odpowiednich parametrów technicznych, podniesienia bezpieczeństwa przejazdu oraz ruchu pieszych.

Zakładany termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad 2023 roku. Kwota realizowanej umowy na roboty budowlane wynosi 4.727.703,84 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4.465.000,00 zł co stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych na poziomie 94 %.

pj / bielskiedrogi.pl

źródło: Urząd Gminy Istebna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.