bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 17 czerwca 2023
  • wyświetleń: 3002

"Droga S-1 stanie się wizytówką regionu". Kiedy zakończenie budowy?

W Dankowicach ogłoszono podpisanie umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na - dofinansowanej z POIiŚ - budowę drogi ekspresowej S-1 na odcinku Kosztowy-Bielsko-Biała. W wydarzeniu uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele CUPT i GDDKiA.

Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023
Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023 · fot. GDDKiA


- Systematycznie budujemy kolejne drogi, aby Polska rozwijała się równomiernie w każdym swoim zakątku. Dzisiaj ogłaszamy podpisanie ostatniej umowy na dofinansowanie inwestycji drogowej, która pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To swoiste zwieńczenie programu, w którym na budowę polskich dróg - z należnych Polsce funduszy europejskich - przeznaczyliśmy w sumie ok. 47 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S-1 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, usprawni transport transgraniczny w regionie i przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.- Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym. S-1 będzie przebiegała nowym śladem głównie przez województwo śląskie, ale również Małopolskę, ponieważ przetnie gminę Brzeszcze w powiecie oświęcimskim. Ta droga będzie miała kluczowe znaczenie w kontekście wyprowadzenia ruchu tranzytowego z małych miast i miejscowości. Wpłynie także na bezpieczeństwo mieszkańców, którzy musieli zmagać się z wzmożonym ruchem czy hałasem w swoich miejscowościach. Gratuluje podpisania umowy i życzę jak najszybszego rozpoczęcia prac - przyznał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023
Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023 · fot. GDDKiA


- Inwestycja wpłynie na komfort i bezpieczeństwo jazdy na Podbeskidziu. Cieszymy się, że ten odcinek drogi S-1 niedługo zostanie ukończony. To z pewnością świetna wiadomość chociażby dla Pszczyny czy Czechowic-Dziedzic. Dziękuję ministrowi Grzegorzowi Pudzie za jego zaangażowanie w równomierny rozwój kraju, w tym Podbeskidzia i województwa śląskiego - powiedział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

- Droga ekspresowa S-1 na odc. Kosztowy - Bielsko-Biała powstanie dzięki wsparciu z funduszy europejskich w wysokości ponad 440 mln zł. Środki unijne sukcesywnie napędzają rozwój społeczno-gospodarczy w różnych częściach naszego kraju. Nowa droga ekspresowa to krótszy czas przejazdu, a także większe bezpieczeństwo i komfort zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców regionu. Dodatkowo wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich to wartość dodana na rzecz ochrony środowiska - powiedziała zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślak-Wilk.

Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023
Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023 · fot. GDDKiA


- Mamy już komplet umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 89,7 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to ponad 50 mld zł. Te wartości podkreślają sprawność GDDKiA w wykorzystywaniu funduszy unijnych dla rozwoju sieci drogowej. To jednak nie koniec pracy. Podpisana umowa o dofinansowanie dla S1 Kosztowy - Bielsko-Biała oznacza, że ostatni projekt drogowy otrzymał dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ. Teraz będziemy pracować nad skutecznym rozliczeniem poszczególnych projektów i maksymalnym wykorzystaniem przyznanych środków unijnych - podkreślił p. o. dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marek Niełacny.

- Budujemy spójną sieć dróg szybkiego ruchu przy udziale środków krajowych oraz europejskich. Droga ekspresowa S-1 jest obecnie w budowie na wielu odcinkach i docelowo połączy granicę polsko-słowacką w Zwardoniu, Węgierską Górkę, Bielsko-Białą, Mysłowice i Dąbrowę Górniczą z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice. Unijne dofinansowanie do budowy kolejnych ich odcinków jest dowodem na to, że Polska jest wiarygodnym partnerem, który sprawnie realizuje inwestycje komunikacyjne - tak obecny stan inwestycji podsumowuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023
Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023 · fot. GDDKiA


Wartość podpisanej już umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej I fazy inwestycji wynosi 997 mln zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ - blisko 441 mln zł. Natomiast II faza tego projektu będzie realizowana przy wsparciu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FEnIKS).

- Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w 2025 roku dokończymy budowę niezwykle istotnego 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S-1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Jestem przekonany, że trasa S-1 w przyszłości stanie się wizytówką naszego regionu - powiedział minister Puda.

Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023
Konferencja prasowa w Dankowicach - 17.06.2023 · fot. GDDKiA


Po uzupełnieniu brakującego odcinka, będzie można przejechać nowoczesną trasą przez całą Polskę z południa na północ - od granicy ze Słowacją drogą ekspresową S-1, a następnie autostradą A1. Natomiast podróż z Bielska-Białej nad Bałtyk zajmie niecałe 6 godzin.

Realizowany odcinek drogi ekspresowej S-1 przebiega przez obszar województwa śląskiego i małopolskiego, na terenie miasta Bielsko-Biała w powiecie bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim, bielskim i miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice i Bestwina.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.