bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 25 lipca 2023
  • wyświetleń: 656

Poseł w sprawie parkowania hulajnóg. Niebezpieczeństwo dla niewidomych i słabowidzących

Poseł Przemysław Koperski na wniosek Tadeusza Gierycza - Prezesa Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej Polskiego Związku Niewidomych w czerwcu zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury z interpelacją dotyczącą uregulowania kwestii parkowania miejskich hulajnóg elektrycznych w kontekście zagrożeń, jakie stwarzają m.in. dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest odpowiedź ministerstwa, które wskazuje, że aktualne przepisy w sposób wystarczający regulują ruch hulajnóg i zapewniają bezpieczeństwo...

Hulajnoga na chodniku
Hulajnoga na chodniku · fot. nadesłane przez czytelniczkę


Parlamentarzysta zapytał m.in. o to, jakie konkretne kroki podejmuje Ministerstwo Infrastruktury w celu systemowego uregulowania korzystania z hulajnóg elektrycznych w miastach oraz czy ministerstwo rozważa wprowadzenie ścisłych przepisów dotyczących parkowania hulajnóg elektrycznych w stacjach dokujących, co znacznie ograniczyłoby ich pozostawianie w dowolnych miejscach.

Poniżej treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze!

Niekontrolowane parkowanie hulajnóg elektrycznych w polskich miastach stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, szczególnie w kontekście trudności, jakie stwarzają one dla osób niewidomych, słabowidzących oraz innych wybranych grup społecznych poruszających się chodnikami.

Obecnie można zauważyć, że hulajnogi elektryczne są dosyć często pozostawiane w ciągach pieszych i na ulicach miast w różnych miejscach po użyciu, co tworzy poważne utrudnienia i zagrożenie dla osób niewidomych, z innymi niepełnosprawnościami, czy np. osób poruszających się z wózkami dziecięcymi.

Wyżej wymienione grupy mieszkańców coraz częściej napotykają na trudności w poruszaniu się po chodnikach blokowanych przez pozostawione w ich obszarze hulajnogi. Jak sygnalizują, to znacznie ogranicza ich swobodę i samodzielność.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedzi na następujące pytania, które zadaję w imieniu interweniujących osób:

1. Jakie konkretne kroki podejmuje Pan Minister i Ministerstwo Infrastruktury w celu systemowego uregulowania korzystania z hulajnóg elektrycznych w miastach?
2. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie ścisłych przepisów dotyczących parkowania hulajnóg elektrycznych w stacjach dokujących, co znacznie ograniczyłoby ich pozostawianie w dowolnych miejscach?
3. Czy ministerstwo prowadzi konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i słabowidzące, w celu uwzględnienia ich potrzeb i opinii w procesie tworzenia przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych?
4. Jakie środki są podejmowane w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg elektrycznych i ich wpływu na bezpieczeństwo i mobilność osób niewidomych, słabowidzących czy z innymi niepełnosprawnościami?

Przemysław KoperskiPoseł na Sejm


Jest już odpowiedź na wniosek, którą przytaczamy poniżej. Możemy w niej przeczytać, że w odczuciu Ministerstwa w Polsce obecnie są przepisy prawne, które porządkują ruch hulajnóg elektrycznych i zapewniają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego też resort nie planuje zmian legislacyjnych w tym zakresie.


Na wstępie pragnę poinformować Panią Marszałek, że przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 720) wprowadziły do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późń. zm.) zasady ruchu dla hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Zgodnie z przepisami art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. - szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych.

Przepis ten porządkuje postój hulajnóg elektrycznych oraz umożliwienia bezpieczne poruszanie się pieszych, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących. Jednocześnie podkreślam, że postój pojazdów, w tym roweru, hulajnogi elektrycznej na chodniku w sposób niezgodny z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym jest czynem wyczerpującym znamiona wykroczenia, zagrożonym karą grzywny. Obecnie naruszenia przepisów dotyczących zatrzymania i postoju, określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, mogą być karane na podstawie obowiązującego przepisu art. 90 lub art. 97 ustawy - Kodeks wykroczeń.

Ponadto należy zauważyć, iż art. 130a ust. 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego, tak jak dla roweru lub motoroweru - zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2023 r. poz. 738).

Mając na uwadze fakt, że czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w myśl przepisów art. 129 ustawy - Prawo o ruchu drogowym należą do zadań Policji, celem pozyskania informacji dotyczących przestrzegania zasad ruchu hulajnóg elektrycznych w tym kwestii związanych z ich parkowaniem, zasadnym wydaje się skierowanie zapytania w tym zakresie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reasumując, podkreślam, że wyżej wskazane przepisy porządkują ruch hulajnóg elektrycznych zapewniają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego też resort nie planuje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber
Sekretarz Stan

Ministerstwo Infrastruktury

ar / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.