bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

 • 8 sierpnia 2023
 • wyświetleń: 995

GDDKiA poprawi bezpieczeństwo pieszych przy ekspresówkach w Bielsku-Białej

Zostanie doświetlonych kilkanaście przejść dla pieszych w sąsiedztwie węzłów i zjazdów na S-1 i S-52 w Bielsku-Białej z rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID).

przejście dla pieszych, znak
GDDKiA poprawi bezpieczeństwo pieszych na ekspresówkach w Bielsku-Białej · fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Przed nami kolejne inwestycje w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-2024, dzięki którym zyskają w szczególności niechronieni użytkownicy dróg. Od inauguracji programu w 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podniosła poziom bezpieczeństwa już na 260 przejściach dla pieszych, a łączna wartość tych inwestycji wyniosła prawie 23 mln zł.

Ogłoszony 1 sierpnia przetarg na realizację kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach to kolejny etap programu PBID. Jego celem jest dostosowanie wszystkich przejść dla pieszych, którymi zarządza katowicki oddział GDDKiA, do oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. Postępowanie przetargowe zostało podzielone na siedem części. GDDKiA chce, aby prace zostały wykonane w czasie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robót polegających na budowie dedykowanego oświetlenia lub oświetlenia strefy przejściowej. Wykonane zostaną również niezbędne prace brukarskie, w tym budowa dojść dla pieszych i „kostki integracyjne” - oznaczającej krawędź chodnika przy przejściu dla pieszych. Tam, gdzie będzie to niezbędne, zmodyfikowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Gdzie i ile przejść zostanie doświetlonychZostanie podniesione bezpieczeństwo na drogach krajowych:

 • DK1w Kobiórze i Goczałkowicach (po 1 lokalizacji)
 • DK11, w Sierakowie Śląskim i Molnej (po 1 lokalizacji) oraz w Ciasnej (w 4 lokalizacjach)
 • DK40, w Łanach, Niewieszach, Bycinie (po 2 lokalizacjach)
 • DK43, w Krzepicach (w 1 lokalizacji), w Gruszewni (w 3 lokalizacjach), w Libidzy (w 5 lokalizacjach), w Kłobucku (w 23 lokalizacjach)
 • DK44, w Mikołowie (w 1 lokalizacji) i w Bieruniu (w 24 lokalizacjach)
 • DK46, w Trzepizurach i Pietrzakach (po 1 lokalizacji), w Pawonkowie i w Lisowicach (po 2 lokalizacjach), w Lisowie i Gwoździanach (po 3 lokalizacjach), w Janowie i Lipiach Śląskich (po 4 lokalizacjach), w Blachowni (w 6 lokalizacjach), w Herbach (w 7 lokalizacjach), w Kochanowicach (w 9 lokalizacjach) oraz w Olsztynie (w 13 lokalizacjach).
 • DK52, w Kobiernicach (w 8 lokalizacjach), w Czańcu (w 2 lokalizacjach), w Bujakowie (w 4 lokalizacjach) i w Kozach (w 9 lokalizacjach).
 • DK78, w Tarnowskich Górach (w 4 lokalizacjach).
 • DK81, w Pawłowicach (w 4 lokalizacjach), w Zbytkowie (w 3 lokalizacjach), w Łaziskach Górnych (5 lokalizacjach), w Drogomyślu (w 3 lokalizacjach), w Ochabach (w 4 lokalizacjach), w Mikołowie i Orzeszu (po 7 lokalizacjach), w Bąkowie (w 1 lokalizacji).
 • DK91, w Witkowicach (w 2 lokalizacjach), w Rędzinach (w 3 lokalizacjach), w Rudnikach (w 4 lokalizacjach) oraz w Kłomnicach (w 7 lokalizacjach).
 • DK94, w Sławkowie (w 1 lokalizacji) oraz w Czeladzi (w 17 lokalizacjach).


Poprawa bezpieczeństwa obejmie również lokalizacje przejść w sąsiedztwie węzłów i zjazdów na autostradach i drogach ekspresowych:

 • A1, w Zabrzu, Żorach i Świerklanach (po 1 lokalizacji), w Bełku (w 3 lokalizacjach), w Bytomiu (w 4 lokalizacjach), w Knurowie i Mszanie (po 7 lokalizacjach)
 • A4, w Gliwicach (w 2 lokalizacjach), w Rudzie Śląskiej (w 6 lokalizacjach) oraz w Katowicach (w 5 lokalizacjach)
 • S1, w Lalikach (w 1 lokalizacji), w Wilkowicach (w 2 lokalizacjach), w Łodygowicach (w 3 lokalizacjach) oraz w Bielsku-Białej (w 17 lokalizacjach)
 • S52, w Świętoszówce (w 1 lokalizacji), w Bielsku-Białej (w 2 lokalizacjach), w Pogórzu (w 3 lokalizacjach), w Cieszynie i Jasienicy (po 7 lokalizacjach)
 • S86, w Sosnowcu (w 11 lokalizacjach) oraz w Katowicach (w 12 lokalizacjach).


Cel - poprawa bezpieczeństwa pieszychBudowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, a w niektórych lokalizacjach dodatkowo oświetlenia strefy przejściowej, stanowi kontynuację planu poprawy BRD na przejściach dla pieszych. Przyczyni się do bezpiecznego przekraczania dróg przez niechronionych uczestników ruchu. Dzięki wykonaniu dedykowanego oświetlenia ulicznego zwiększy się widoczność pieszych. Umożliwi to również wcześniejszą reakcję kierowców na sytuację na drodze. To również skuteczne i efektywne rozwiązanie z zakresu inżynierii drogowej, znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu - szczególnie w grupie najbardziej narażonych na poważne skutki zdarzeń drogowych, niechronionych użytkowników dróg - pieszych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących drogach.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej Realizacja tej i kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa, dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach PBDK.

Źródło finansowaniaInwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Otwarcie ofert wyznaczono na 18 sierpnia. Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna jest na platformie zakupowej: https://gddkia.eb2b.com.pl.

ar / bielskiedrogi.pl

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.