bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 9 sierpnia 2023
  • wyświetleń: 1531

Poprawa bezpieczeństwa na Górniczej w Czechowicach? Jest odpowiedź starosty

Powracamy do sprawy poprawy bezpieczeństwa na ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach, w rejonie osiedla Kolonia. Przypomnijmy, interpelację w tej kwestii do starosty powiatu bielskiego skierowali radni Justyna Rzepecka oraz Artur Rzepecki. Właśnie pojawiła się odpowiedź.

Górnicza, kolonia, familoki
Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Górniczej? Jest odpowiedź starosty · fot. mp / czecho.pl


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w artykule "Czechowice: na ul. Górniczej jest niebezpiecznie. Kierowcy notorycznie łamią przepisy", do starosty powiatu bielskiego trafiła interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach. Jak poinformowali radni Justyna Rzepecka oraz Artur Rzepecki, kierowcy nadal łamią przepisy na tej drodze. W związku z tym wysunęli kilka wniosków.

W odpowiedzi starosta bielski Andrzej Płonka przypomniał, że w ubiegłym roku na wskazanym fragmencie ulicy Górniczej zmieniona została istniejąca organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, zakazu wyprzedzania w postaci oznakowania pionowego oraz poziomego wraz z ostrzeżeniem kierowców znakami A-30 z tabliczką "PIESI", zgodnie z zatwierdzeniem przez Wydział Komunikacji i Transportu przy tut. Starostwie Powiatowym.

- Obowiązujące ograniczenie tonażu do 3,5 t obowiązuje pojazdy nie posiadające zgody Starosty. Ulicą Górniczą prowadzony jest dojazd do składu budowlanego, a pojazdy obsługujące ten skład posiadają stosowne zezwolenie - dodał samorządowiec.

Starosta odniósł się do wyznaczenia wyniesionego na płycie przejścia dla pieszych. - 26 maja 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przeprowadził wizję w terenie przy udziale Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w podobnej sprawie. Komisja negatywnie zaopiniowała wyznaczenie przejścia we wnioskowanym miejscu w związku z małym natężeniem ruchu pieszego oraz brakiem źródeł ruchu z wskazaniem, iż przejścia dla pieszych nie powinny służyć celu uspokojenia ruchu - poinformował.

- Wyznaczanie przejść dla pieszych zgodnie z przepisami powinno koncentrować największą liczbę pieszych przekraczających drogę, należy je wyznaczać przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg, w miejscach zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami. Należy uwzględnić źródła i cele ruchu, kierunki ruchu pieszych, rozkład w ciągu doby, natężenie ruchu kołowego oraz geometrie drogi - stwierdził starosta Płonka.

Jednocześnie starosta przypomniał, że pieszy zgodnie z ustawą "prawo o ruchu drogowym" może przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jeżeli odległość od przejścia przekracza 100 m oraz na skrzyżowaniu. Przechodzenie w takich miejscach wymaga od pieszego zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pojazdom.

- Przekraczanie jezdni w taki sposób, wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest niejednokrotnie bardziej bezpieczne, niż przechodzenie na wyznaczonym w poziomie jezdni przejściu dla pieszych - zwrócił uwagę samorządowiec.

Ponadto starosta Andrzej Płonka zauważył, że na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Górniczej z ul. Węglową, w ramach zakończonej w bieżącym roku inwestycji, wykonane zostało kompleksowe doposażenie przejścia dla pieszych w postaci dedykowanego doświetlenia wraz z obniżeniem krawężnika oraz wykonaniem nawierzchni integracyjnej z kostki naprowadzającej, z którego również mogą korzystać mieszkańcy ul. Górniczej przemieszczający się w stronę ul. Węglowej.

- Odnośnie wyniesienia przejść zdaniem Zarządu Dróg rozwiązanie to jest optymalne na mniejszych, lokalnych ulicach lub na podporządkowanych wlotach, tam gdzie nie porusza się komunikacja autobusowa. Biorąc pod uwagę, że po ul. Górniczej przebiegają linie komunikacji autobusowej rozwiązanie to nie jest wskazane, gdyż wpływa niekorzystnie na tabor autobusowy oraz jego pasażerów - dodał Płonka.

Starosta Płonka w odpowiedzi na interpelację przekazał, że w ubiegłym roku rozważano wszelkie aspekty poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze, między innymi brano pod uwagę montaż progów zwalniających w postaci "poduszki berlińskiej". Wzięto jednak pod uwagę negatywne skutki takie jak zwiększenie hałasu i drgań w okolicy, gdzie znajduje się duża ilość budynków, "co byłoby szczególnie uciążliwe dla mieszkańców".

- Ich zastosowanie zwiększyłoby również emisję spalin pojazdów, które przekraczając próg, zagrażałyby rowerzystom i kierującym pojazdami jednośladowymi oraz wymuszały zwolnienie prędkości pojazdów uprzywilejowanych - pogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji. Ponadto rozwiązanie takie utrudnia odśnieżanie oraz prawidłowe odwodnienie jezdni. Tego typu rozwiązanie sporadycznie stosuje się tylko do ochrony ruchu pieszego np. w rejonach placówek oświatowych. W związku z powyższym zastosowania progów na tej drodze nie jest korzystnym rozwiązaniem - podsumował starosta bielski Andrzej Płonka.

mp / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.