bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

 • 2 listopada 2023
 • 5 listopada 2023
 • wyświetleń: 2663

Szykuje się drogowy Armagedon w pow. pszczyńskim! Rusza remont linii kolejowej

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami PKP PLK oraz firmy Budimex, która będzie realizować największą inwestycję na naszym terenie - przebudowę magistrali kolejowej E65 Tychy-Goczałkowice-Zdrój.

Przejazd kolejowy na ul. Hallera
Przejazd kolejowy na ul. Hallera · fot. Google Street View


W spotkaniu, które odbyło się końcem ubiegłego tygodnia z udziałem przedstawicieli PKP PLK oraz firmy Budimex, wzięli udział przedstawiciele Gmin, Powiatu, sołtysi i przewodniczący pszczyńskich osiedli. Wykonawcy inwestycji przedstawili zmodyfikowane plany związane z organizacją ruchu. Pierwsze prace mają ruszyć 8 i 28 listopada. Takie są plany firmy Budimex, jednak wszystko zależy od tego, czy odpowiednio wcześnie firma uzgodni tymczasową organizację ruchu (na moment publikacji tej informacji tymczasowa organizacja ruchu nie została zatwierdzona). Trzeba podkreślić, że przed zatwierdzeniem, opinie do przedkładanych dokumentów, wydają m.in. policja oraz zarządcy dróg.

Przedstawiciele firmy Budimex przyznali, że jest zamieszanie w składanych cząstkowych tymczasowych organizacjach ruchu w celu uzyskania opinii. Obiecano naprawić ten ważny aspekt.

Wykonawca we wstępnych planach związanych z tymczasową organizacją ruchu w czasie przebudowy linii kolejowej uwzględnił większość sugestii zawartych w stanowisku Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego. Jedną z nich jest naprzemienne zamykanie sąsiadujących ze sobą przejazdów w Piasku na ul. Leśnej i ul. Dworcowej oraz na ul. Powstańców Śląskich i ul. Słonecznej. Kolejnym ważnym warunkiem samorządowców było wykonanie przejazdów tymczasowych. Taki przejazd powstanie w Goczałkowicach w czasie jednoczesnego zamknięcia ul. Głównej i Szkolnej. Są też dążenia do utworzenia tymczasowego przejazdu na ul. Hallera w czasie jednoczesnego zamknięcia przejazdów na ul. Dworcowej i Hallera w Pszczynie. Ta druga lokalizacja pozostaje jednak jeszcze otwarta ze względu na wiele czynników zewnętrznych.

spotkanie z przedstawicielami PKP PLK oraz firmy Budimex
Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK oraz firmy Budimex · fot. Powiat


Informacje przekazane przez wykonawcę inwestycji, związane z tymczasową organizacją ruchu (2 pierwsze etapy prac)Goczałkowice-Zdrój • Ul. Główna - przejazd drogowo-kolejowy zostanie zamknięty 28 listopada 2023 r. na okres ok. 15-18 miesięcy na czas budowy całkowicie nowego obiektu inżynieryjnego - przejazdu bezkolizyjnego pod torami, który zostanie poprowadzony w innym niż obecnie śladzie. Opiniujący organizację ruchu zwrócili się o zapewnienie dojścia dla pieszych.
 • Ul. Kolejowa - na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Głównej brak przejazdu w czasie trwania inwestycji, przywrócenie nowej stałej organizacji ruchu ma nastąpić początkiem 2026 r.
 • Ul. Szkolna - Budimex zweryfikował wcześniejsze plany na podstawie stanowiska samorządów. Początkowo planowano zamkniecie przejazdu już w listopadzie 2023, ostatecznie przejazd na ul. Szkolnej zostanie zamknięty 15.06.2024 r. na ok. 4 miesiące. Powstanie tymczasowe przejście dla pieszych na czas trwania prac. Jednocześnie na wniosek samorządów na czas zamknięcia ul. Szkolnej zostanie wykonany przejazd tymczasowy dla pojazdów w rejonie ul. Parkowej i PCK. Po wykonaniu projektu przejazdu tymczasowego, zostanie on przedstawiony samorządom. Po 4 miesiącach gotowy przejazd na ul. Szkolnej zostanie oddany do użytku. Podczas spotkania padło zapewnienie, że bez wykonania przejazdu tymczasowego, ulic Szkolna nie zostanie zamknięta.


Przejazd na ul. Głównej w Goczałkowicach będzie zamknięty od 28 listopada
Przejazd na ul. Głównej w Goczałkowicach będzie zamknięty od 28 listopada · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Pszczyna i Piasek8.11 - 28.11.2023 • Ul. Słoneczna i Leśna w Piasku - przejazdy mają być zamknięte 8 listopada. Termin ten jest uzależniony od wcześniejszego zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu. Docelowo te przejazdy ulegną likwidacji. Wykonawca uwzględnił stanowisko Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, w którym samorządowcy wnosili o naprzemienne zamykanie przejazdów w Piasku - Słonecznej z Powstańców Śląskich oraz Dworcowej i Leśnej.


28.11.2023 - 15.01.2024 • Ul. Bieruńska, Katowicka, Dworcowa/Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie - przejazdy w tym czasie pozostaną otwarte,
 • Ul. Hallera w Pszczynie - przejazd zostanie zamknięty i zostanie zastąpiony docelowo podziemnym przejściem dla pieszych - po inwestycji nie będzie ruchu samochodowego. Wykonawca planuje rozpocząć prace 28.11.2023 r. i prowadzić je przez 18 miesięcy.


Samorządy zawnioskowały o wykonanie przejazdu tymczasowego w ciągu ul. Hallera. Wykonawca twierdzi, że ze względu na to, że podczas przebudowy różnica w wysokości torów będzie wynosić 1 m, wykonanie przejazdu tymczasowego jest możliwe dopiero po wykonaniu głównych prac na Hallera, tak by przejazd tymczasowy mógł funkcjonować w listopadzie 2024 r. w momencie zamknięcia przejazdu na ul. Dworcowej i Męczenników Oświęcimskich. Konieczne jest jednak uzyskanie formalnych pozwoleń i zgody właścicieli działek.

W marcu 2024 ze względu na różnicę 1 m wysokości w poziomie torów, nie będzie możliwości utrzymania ruchu pieszych przez przebudowywany przejazd na ul. Hallera. Rozważana jest możliwość budowy chodnika tymczasowego od ul. Hallera do Bieruńskiej wzdłuż torów.

 • Ul. Słoneczna w Piasku - przejazd zamknięty dla samochodów i ruchu pieszych
 • Ul. Powstańców Śląskich w Piasku - przejazd otwarty dla ruchu kołowego i pieszego
 • Ul. Szkolna w Piasku - przejazd zostanie zamknięty 28 listopada na ok. 18 miesięcy ze względu na budowę nowego wiaduktu i przebudowę układu drogowego, bez ruchu pieszych
 • Ul. Dworcowa w Piasku - przejazd otwarty dla ruchu kołowego i pieszego
 • Ul. Leśna w Piasku - przejazd zamknięty


15.01 - 15.03.2024 • Ul. Dworcowa/Męczenników Oświęcimskich oraz ul. Bieruńska w Pszczynie - przejazdy pozostają otwarte
 • Ul. Hallera w Pszczynie - przejazd pozostaje zamknięty
 • Ul. Katowicka - przejazd zostanie zamknięty na ok. 2 miesiące
 • Ul. Powstańców Śląskich w Piasku - przejazd zostanie zamknięty
 • Ul. Słoneczna w Piasku - przejazd otwarty
 • Ul. Szkolna w Piasku - zamknięty
 • Ul. Dworcowa w Piasku - przejazd otwarty
 • Ul. Leśna - przejazd zamknięty


Inne ważne kwestie:Przejazd w ciągu ul. Bieruńskiej ma zostać zamknięty w połowie marca 2024 r. na kilka miesięcy, już po wykonaniu prac na ul. Katowickiej. Na ul. Bieruńskiej zostanie zachowane przejście dla pieszych, a samorządy zawnioskowały również o stworzenie przejazdu tymczasowego na czas remontu przejazdu. Wykonawca ustosunkuje się co do możliwości technicznych w tej kwestii.

Przejazd w ciągu ul. Dworcowej/Męczenników Oświęcimskich zostanie zamknięty najprawdopodobniej w listopadzie 2024 r. Przez ok. 18 miesięcy potrwa tu budowa wiaduktu kolejowego, pod którym zostanie poprowadzona droga (w tym czasie otwarte będą przejazdy na Katowickiej oraz Bieruńskiej, a za sugestiami samorządów analizowana jest możliwość utworzenia przejazdu tymczasowego w ciągu ul. Hallera). Wykonawca zapewnił, że w czasie prowadzenia prac zostanie utrzymane przejście dla pieszych. Równolegle Powiat będzie prowadził prace związane z włączeniem ul. Sokoła do budowanego przejazdu pod torami w ciągu ul. Dworcowej.

KobiórW 2023 i 2024 roku w Kobiórze nie będą toczyć się prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym. Wykonawca zwróci się do Gminy Kobiór o pozwolenie na poruszanie się częścią dróg, bo planuje utworzyć na terenie miejscowości biuro budowy.

WAŻNE! Wykonawca poinformował, iż z uwagi na bardzo złożony charakter inwestycji oraz występowanie licznych kolizji podziemnych, których dokładna inwentaryzacja możliwa jest dopiero po przystąpieniu do robót, plany zamknięć mogą ulec zmianie. W dalszym ciągu samorządy prowadzą rozmowy z wykonawcą (Budimex) oraz inwestorem (PKP PLK), by jak najbardziej ograniczyć uciążliwości dla kierowców, pieszych i rowerzystów i umożliwić mieszkańcom komunikację.

BM / bielskiedrogi.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.