bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 3 lutego 2024
  • wyświetleń: 1293

Na ulicach brakuje "niebieskich kopert"

Specjalnie wyznaczone dla osób niepełnosprawnych miejsca parkingowe wymalowane niebieskim kolorem to prawdziwe ułatwienie dla wielu osób. Niestety, są takie miejsca w Bielsku-Białej, gdzie mieszkańcy skarżą się na ich niedobór.

parking niepełnosprawni


W sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w bielskim ratuszu interwencje - na wniosek mieszkańców - podjął radny Tomasz Wawak. Jak się bowiem okazuje, "niebieskich kopert" na ulicach może być w mieście zbyt mało, jak na zapotrzebowanie. Taka sytuacja, według bielszczan, panuje m.in. na osiedlu Złote Łany.

Ja dowiadujemy się w Ratuszu, według danych pozyskanych z Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności według stanu na dzień 11 stycznia 2024 r. liczba wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych pozostających w obrocie prawnym w mieście Bielsko-Biała wynosi 4822. Jednakże rzeczywista liczba używanych kart parkingowych będzie się różnić.

Tymczasem, jak poinformował zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, w mieście nie jest prowadzona ewidencja liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

- Miasto podejmuje starania, aby zapewnić maksymalną liczbę miejsc parkingowych, biorąc pod uwagę rzeczywiste zainteresowanie miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dlatego też w przypadku przebudowy infrastruktury drogowej planowane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na pozostałym układzie drogowym miejsca takie wyznacza się w większości na podstawie wniosków zainteresowanych mieszkańców. W przypadku wpłynięcia konkretnego wniosku o wyznaczenie takiego miejsca, zostaje przeanalizowana możliwość jego wyznaczenia we wnioskowanej lokalizacji - wyjaśnia wiceprezydent.

Jak dodał, "przyjęcie takiej procedury pozwala zachować równowagę pomiędzy liczbą deficytowych miejsc ogólnodostępnych, a liczbą miejsc zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych".

- Dodatkowo stosując takie podejście istnieje możliwość wyznaczenia miejsc zastrzeżonych zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, w optymalnej lokalizacji, uwzględniającej najkrótszą drogę dojścia osób z niepełnosprawnością - poinformował.

Kucia nadmienił, że na podstawie takiego wniosku został opracowany projekt organizacji ruchu, zakładający wyznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej na ul. Akademii Umiejętności, przy skrzyżowaniu z ul. Łagodną.

- Obecnie projekt został skierowany do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w celu uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu zatwierdzenia projekt oznakowania zostanie wprowadzony w terenie. Ponadto informuję, ze zajętość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placówkach medycznych na terenie miasta jest monitowana przez Miejski Zarząd Dróg, a poczynione obserwacje będą podstawą do przeprowadzenia analiz mających na celu określenie zapotrzebowania na zwiększoną liczbę przedmiotowych miejsc w tych lokalizacjach - zapewnił.

raz / bielskiedrogi.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.