bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 7 lutego 2024
  • wyświetleń: 1755

Dwie ważne dla kierowców inwestycje zakończone. Będzie się lepiej jeździć po Żywiecczyźnie

Zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej od Czernichowa do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu Oczkowie. Trwają jeszcze prace na odcinku od skrzyżowania z DK 52 w Kobiernicach do granicy Czernichowa. Koniec także uciążliwego remontu DW 946 w Gminie Ślemień.

DW948 między Oczkowem a Żywcem już przejezdna
DW948 między Oczkowem a Żywcem już przejezdna · fot. Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa


- Otwarcie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 w Żywcu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946, czy planowane inwestycje drogowe w Istebnej i Ślemieniu są elementem całej strategii modernizacji infrastruktury drogowej aktualnej, choć powoli mijającej już kadencji samorządu województwa. Był to czas solidnie przepracowany, co najlepiej oddają nakłady inwestycyjne. Warto przypomnieć, że od 2018 do 2024 roku na inwestycje drogowe zostanie docelowo przeznaczonych blisko 2,7 mld zł. To rekord w całej historii samorządu regionalnego. Inwestycje, o których mówimy dziś mają istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, ale są też bardzo ważne w kontekście ruchu turystycznego, bowiem są to miejscowości licznie odwiedzane przez właściwie cały rok. Beskid Żywiecki, Istebna to miejsca niezwykle popularne wśród turystów o każdej porze roku. Sprawna komunikacja to impuls do rozwoju gospodarczego, a w tym przypadku mówimy o gminach, które opierają swoje budżety właśnie turystyce. Komfortowy dojazd, nowoczesne drogi są dla nich wspólnym mianownikiem pod kątem rozwoju - komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski, który był obecny na wizytacji oddanego odcinka drogi od Czernichowa do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu Oczkowie. W wydarzeniu brali udział także radny Sejmiku, Hubert Maślanka, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor oraz burmistrz Żywca, Antoni Szlagor.

DW948 między Oczkowem a Żywcem już przejezdna
DW948 między Oczkowem a Żywcem już przejezdna · fot. Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa


Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do DW nr 946 została podpisana jeszcze w 2015 roku. Zadanie było podzielone na dwie części: od skrzyżowania z DK 52 w Kobiernicach do granicy Czernichowa (tutaj prace nadal są jeszcze prowadzone) oraz od Czernichowa do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu - Oczkowie. Druga część zadania jest już zakończona i oddana do użytku. Pierwsza część zadania zamknie się kwotą 155 mln zł, druga 60 mln zł.

Zadanie od Czernichowa do Oczkowa obejmowała przebudowę drogi wojewódzkiej nr 948 o długości ok. 4,5 km. - To nie było łatwe zadanie ze względu na czynne obszary osuwiskowe oraz teren zapory - podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przebudowa w obu przypadkach zakładała dostosowanie nawierzchni do wymagań nośności 115 kN/oś. W ramach inwestycji zbudowano również m.in. chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienia, przebudowano zjazdy i postawiono oświetlenie.

Kolejne drogi w regionie gotowe.Zakończył się remont DW 946 w Gminie Ślemień. Na terenie sołectw Las i Kocoń, na długości prawie 5 km przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni drogi, poprzez wymianę warstw ścieralnej i wiążącej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej. Przebudowano także wiele odcinków poboczy, zjazdów oraz wlotów bocznych dróg. Powstał także chodnik i zatoki autobusowe.

Przebudowa wymagała budowy konstrukcji oporowych, kanalizacji deszczowej, a także rozbudowy aż dziewięciu przepustów. Wyremontowanemu odcinkowi drogi towarzyszy oświetlenie uliczne i nowe przejścia dla pieszych. Przebudowane zostały także sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Wybudowano także kanał teletechniczny według najnowszych standardów.

GFQEwr4XsAANxQy
fot. Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa


Nie obyło się bez komplikacji. W trakcie prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem prac ziemnych związanych z poszerzeniem jezdni, stwierdzono niejednorodną strukturę konstrukcji drogi. Wykonawca wykonał szczegółowe badania całej konstrukcji nawierzchni potwierdzające konieczność jej odtworzenia w rozszerzonym zakresie. Zgodnie z przyjętym założeniem dla dróg wojewódzkich, nawierzchnia powinna zapewniać nośność na poziomie 11,5 tony nacisku osi pojazdu. Wykonana konstrukcja przebudowywanego odcinka DW 946 na całej szerokości drogi pozwoli na osiągnięcie założonego celu.

Do zwiększenia elastyczności w pracach zagęszczających, skorzystaj z zagęszczarki rewersyjnej dostępnej na NORWIT.PL. Skuteczne zagęszczanie w obu kierunkach dla lepszych wyników!*


Ponadto wykonawca natrafił na wyloty niezinwentaryzowanych drenaży, cieków oraz wypływy wód gruntowych. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia konstrukcji drogi przed napływem wód gruntowych wykonano odwodnienie poprzez budowę sieci drenarskiej wzdłuż remontowanego odcinka DW 948.

Mimo tych trudności remont wykonano w przewidzianym terminie 19 miesięcy. Koszt inwestycji według umowy to 47 mln zł brutto.

* Artykuł zawiera lokowanie produktu.

sid / bielskiedrogi.pl

źródło: ZDW Katowice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.