bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

  • 25 marca 2024
  • wyświetleń: 653

Czechowicki samorząd wesprze kolejne inwestycje drogowe. Wsparcie wyniesie ponad 1,9 mln zł

Podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach we wtorek 19 marca jej członkowie zadecydowali o tym, że czechowicki samorząd dofinansuje kolejne inwestycje drogowe powiatu bielskiego. Wsparcie wyniesie w sumie ponad 1 900 000 złotych.

Ulica Sikorskiego w Zabrzegu, rejon sklepu Panier
Ulica Sikorskiego w Zabrzegu, rejon sklepu Panier · fot. Facebook / Krzysztof Jarczok - Radny Rady Miejskie


Najwięcej, bo 1 811 807,13 złotych, ma wynieść wsparcie gminy na zadanie powiatu bielskiego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Sikorskiego 
w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską - etap I".

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, "starosta bielski 7 lutego zwrócił się z prośbą 
o rozważenie możliwości współfinansowania wykonania zadania", ze względu na wysoki koszt realizacji inwestycji. Pierwszy etap zadania ma polegać na rozbudowie i przebudowie ulicy Sikorskiego od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zabrzeską przy markecie Panier.

Powiat Bielski złożył już wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej państwa. Szacowana wartość inwestycji to 7 023 614,27 zł, z czego możliwe dofinansowanie to 3 400 000 mln złotych.

Warunkiem koniecznym wynikającym z umowy o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej państwa jest zrealizowanie zadania w cyklu jednorocznym - do końca 2024 roku.

Ponadto starosta bielski zwrócił się także z prośbą o dofinansowanie zadania polegającego na remoncie nawierzchni chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Narutowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

Pomoc finansowa ma wynieść 68 989,07 zł, które gmina zaoszczędziła przy budowie chodnika przy ulicy Ligockiej w Ligocie.

- Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania według najniższej oferty została oszacowana 
na kwotę 996 919,63 zł. Przyznana wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
to 743 795,66 zł. Ostatecznie wkład własny gminy Czechowice-Dziedzice na realizację przedmiotowego zadania wyniósł 253 123,97 zł - czytamy w projekcie uchwały. Sama oszczędność powstała w 2024 roku to 118 989,07 zł.

Ostatnim z zadań, które ma zostać dofinansowanie z budżetu gminy, jest 2. etap rozbudowy ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. - Starosta bielski pismem 9 stycznia zwrócił się z prośbą 
o rozważenie możliwości przekazania oszczędności powstałych po zakończeniu procedury przetargowej dla zadania pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Ligockiej w Ligocie" na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II" - możemy przeczytać w uchwale.

Chodzi o fragment ulicy Mazańcowickiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami z ulicami hrabiego Kotulińskiego oraz Ligocką. Wsparcia gminy ma wynieść 50 000 złotych.

Podczas sesji Rady Miejskiej o to, czy w ramach inwestycji zostaną wzięte pod uwagę wnioski mieszkańców o rozszerzenie projektu - między innymi z zeszłorocznych spotkań - pytał radny Mariusz Sekta. W odpowiedzi zastępca burmistrza Paweł Mrowiec potwierdził, że zakres inwestycji zostanie powiększony - dlatego też gmina "dołoży" wspomniane 50 000 złotych.

mp / bielskiedrogi.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.