bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 13 maja 2024
  • wyświetleń: 943

Co dalej z węzłem na DK-1 i przebudową ul. Mazańcowickiej? Radny zadał szereg pytań

Jeszcze przed zakończeniem VI kadencji czechowickiej Rady Miejskiej jej członek Mariusz Sekta skierował do władz gminy dwie interpelacje. Możemy w nich znaleźć szereg pytań dotyczących bezkolizyjnego węzła na DK-1 oraz przebudowy ulicy Mazańcowickiej.

Skrzyżowanie DK-1 i ul. Ligockiej w Czechowicach-Dziedzicach
Skrzyżowanie DK-1 i ul. Ligockiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Pierwsza z interpelacji dotyczy "realizacji uchwały z 28 maja 2019 roku w sprawie podjęcia działań umożliwiających powstanie bezkolizyjnego węzła".

Radny Mariusz Sekta dopytuje w niej, na jakim etapie jest realizacja obiektu łączącego podzielone przez drogę krajową numer 1 części naszej gminy, a także czy wynikająca ze zleconych analiz lokalizacja tego węzła na skrzyżowaniu DK-1 z ul. Ligocką jest nadal obowiązującą opcją. Co ważne, były już członek czechowickiej Rady Miejskiej zapytał, jakie w związku z tym planowane są w najbliższym czasie działania umożliwiające powstanie tego węzła oraz "czy niemający charakteru węzła komunikacyjnego tunel dojazdowy do restauracji McDonald's będzie stanowił docelową realizację tej uchwały".

- Węzeł bezkolizyjny na skrzyżowaniu DK-1 z ul. Ligocką istotnie wpłynąłby na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Zwłaszcza w kontekście powstającego osiedla wielorodzinnego w kwadracie wyznaczonym przez ul. Brzeziny, Ligocką i Mazańcowicką, co w istotny sposób dodatkowo obciąży istniejące, już teraz niewydolne w godzinach szczytu skrzyżowanie. Uchwała w tej sprawie podjęta została prawie 5 lat temu głosami radnych Nowej Inicjatywy - dodał Mariusz Sekta.

Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - 5.09.2022
Ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach - 5.09.2022 · fot. mp / bielskiedrogi.pl


Druga z interpelacji dotyczy "realizacji obietnic złożonych mieszkańcom w trakcie zebrania mieszkańców w dniu 12 października 2023 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej, które dotyczyły modernizacji ul. Mazańcowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ligocką do skrzyżowania z ul. hrabiego Kotulińskiego".

- Na jakim etapie są prace projektowe dla obiecanego dodatkowego chodnika? Kiedy i w jaki sposób nowy projekt zostanie przedłożony mieszkańcom do wglądu? Czy planowane jest kolejne zebranie mieszkańców w tej sprawie, jeśli tak - to w jakim terminie? - dopytuje były już radny Mariusz Sekta.

Jak uzasadnia, "ulica Mazańcowicka na przedmiotowym odcinku nie spełnia elementarnych wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom, zwłaszcza pieszym i rowerzystom". - Natomiast jej znaczenie komunikacyjne wciąż rośnie np. w związku z inwestycjami deweloperskimi - dodał.

Do tego tematu będziemy wracać, gdy pojawi się odpowiedź władz gminy Czechowice-Dziedzice na dwie powyższe interpelacje.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.