bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic.

Reklama

Informacje

  • 30 stycznia 2018
  • wyświetleń: 599

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa za rok 2017 na drogach powiatu cieszyńskiego. Nie jest dobrze!

Nieznacznie, względem 2016 roku, zmienił się miniony rok według danych statystycznych cieszyńskiej drogówki. Odnotowano podobną liczbę wypadków i osób rannych. Niestety, pomimo wielu akcji prowadzonych przez cieszyńskich policjantów, na drogach zginęło więcej osób.

Reklama

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie podsumowali stan bezpieczeństwa na drogach powiatu cieszyńskiego w 2017 roku. W ubiegłym roku na drogach doszło do 181 wypadków. Ich liczba właściwie się nie zmieniła- tego typu zdarzeń w porównywalnym 2016 roku było 182. Pomimo tej nieznacznej różnicy liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych niestety wzrosła. W 2016 roku na drogach zginęło łącznie 10 osób, w roku 2017 niestety aż 14. W porównywanych latach analogicznie zginęło mniej pieszych- 3 w 2017 roku ( o jednego mniej niż w 2016 r.), ale aż 11 osób zginęło w wyniku zderzeń pojazdów . W ubiegłym roku nieznacznie zmniejszyła się liczba rannych w wypadkach drogowych. W 2017 wyniosła ona 221 osób i było to o 1 osobę mniej niż w roku poprzednim. Wzrosła liczba kolizji drogowych- z 1640 w 2016 r. do 1753 w roku 2017.

Do wypadków drogowych najczęściej dochodziło z popełniania prostych, podstawowych błędów. Ich najczęstszą przyczyną jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami ( 309), nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (294), czy też niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (268), czyli bagatelizowanie podstawowych przepisów ruchu drogowego. Świadczyć też o tym mogą ogólne dane statystyczne dotyczące popełnianych wykroczeń. Cieszyńska drogówka ujawniła aż 13123 wykroczeń w ruchu drogowym w 2017 roku. I tak:

-11398 z tych przewinień zostało zakończone postępowaniem mandatowym ( wobec kierujących nałożono 10602 mandaty, w stosunku do pieszych 634, a dla pasażerów przewinienia w ten sposób zakończono w 111 przypadkach)

- wniosków o ukaranie do sądu skierowano łącznie 437 ( analogicznie jak wyżej- wobec kierujących 419, pieszych 6 , pasażerów 12)

- dla 1288 osób kontrole policjantów zostały zakończone pouczeniem ( dla kierujących w 911 przypadkach, pieszych 352, a pasażerów 15)

Niezmiennie najczęstszą przyczyną kontroli drogowej jest prędkość, stąd też częste i liczne działania w tym kierunku prowadzą cieszyńscy policjanci- to działania „NIE dla prędkości”, czy też ogólnopolska akcja „Prędkość”,gdzie poza tym przewinieniem funkcjonariusze szczególnie sprawdzają również stan trzeźwości, fakt stosowania pasów bezpieczeństwa. Pomimo , że za przekroczenie dozwolonej prędkości można stracić prawo jazdy, jak też sporą część gotówki, to kierowcy nadal ryzykują. W roku 2016 popełnili oni 5469 wykroczeń,a w roku 2017 nie stosowali się do ograniczeń w 5568 przypadkach kontroli. Prowadzący też często zapominają , że pieszy to też uczestnik ruchu drogowego. Funkcjonariusze cieszyńskiej drogówki w tym wypadku, podczas działań dotyczących bezpieczeństwa pieszych, takich jak „Bezpieczna droga do szkoły” czy też „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, nałożyli na kierowców 1658 mandatów.

Dodać należy, że poza wymienionymi wcześniej akcjami, cieszyńska drogówka każdorazowo, w przypadku dłuższych weekendów, w dużo większej liczbie funkcjonariuszy dbała o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. W trakcie działań „Bezpieczny weekend”, czy też znanej wszystkim ogólnopolskiej akcji„Znicz” pojawiali się oni w najbardziej zagrożonych miejscach pilnując porządku i przestrzegania przepisów.

Na drogach powiatu funkcjonariusze drogówki i prewencji wyeliminowali z dalszej jazdy po drogach 288 nietrzeźwych kierowców pojazdów mechanicznych i 156 nietrzeźwych rowerzystów . Kierujących pojazdami mechanicznymi po użyciu alkoholu tj. takich, którzy w wydychanym powietrzu mieli pomiędzy 0,2 mg/l a 0,5 mg/l alkoholu było 52. Kolejnych 41 kierowało po użyciu alkoholu innymi pojazdami. Za nienależyty stan techniczny pojazdu lub brak badań technicznych zatrzymano ponad 1200 dowodów rejestracyjnych.

W ubiegłym roku, tylko sami policjanci drogówki, podczas codziennej służby oraz wzmożonych działań takich jak akcja 'Trzeźwość” przeprowadzili ponad 53 000 badań uczestników ruchu drogowego. Warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu liczba tych badań nie przekraczała nawet 10 tysięcy. To dzięki zmianom w przepisach oraz wsparciu samorządów. Sprzęt zakupiony przez samorządy spowodował, że znacznie skrócił się czas badania stanu trzeźwości. Dzięki temu policjanci mogą przeprowadzać większą ilość badań kierowców podczas służby. Sami kontrolowani też nie mają powodów do narzekań- badanie trwa zaledwie kilka sekund.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa za rok 2017 na drogach powiatu cieszyńskiego
fot. KPP Cieszyn


Podsumowanie stanu bezpieczeństwa za rok 2017 na drogach powiatu cieszyńskiego
fot. KPP Cieszyn

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.