bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 18 stycznia 2023
  • wyświetleń: 757

Jak zamontować kocie oczka na drodze?

Materiał partnera:

Odpowiednie oznakowanie dróg w Polsce leży po stronie zarządcy danej drogi lub w przypadku prywatnych dróg dojazdowych - ich właścicieli. Wyróżniamy różne elementy oznakowania drogowego, do których zaliczają się m.in. kocie oczka, czyli uzupełnienie znaków poziomych.

kocie oczka na drodze


Montaż kocich oczek na drodzeJeśli chodzi o montaż elementów odblaskowych na jezdniach, warto wiedzieć, że dokładne regulacje odnoszące się do sposobu umieszczenia oraz odległości pomiędzy poszczególnymi elementami oznakowania są oznaczone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 roku.

Montaż kocich oczek drogowych powinien odbywać się więc zgodnie z zaleceniami, które wynikają także z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ogólne warunki odnoszące się do tego, jak zamontować kocie oczka drogowe, brzmią następująco:

  • umieszczone na drodze elementy odblaskowe punktowe w czerwonej barwie wyznaczają prawą krawędź jezdni, natomiast białe kocia oczka są oznaczeniem dla lewej krawędzi jezdni oraz pasów ruchu na drogach kilkujezdniowych,
  • poszczególne pasy ruchu na drogach kilkujezdniowych mogą być oznaczone elementami odblaskowymi o barwie białej lub żółtej.


Powyższe kwestie określają podstawowy sposób umiejscowienia tzw. kocich oczek wzdłuż jezdni. Osoby, które zarządzają rozmieszczeniem oznakowania na drodze, koniecznie powinny zainteresować się ofertą kocich oczek dostępnych na stronie: https://znakidrogowe24.pl/pl/c/Kocie-oczka/660.

Jakie kocie oczka są montowane na drogach?Niewielkie urządzenia BRD nazywane kocimi oczkami występują w różnych konfiguracjach, a mianowicie:

  • pryzmatyczne kocie oczka,
  • wbudowywane w jezdnię,
  • zakotwiczone odblaski poziome,
  • okrągłe kocie oczka.


Jeśli chodzi o barwę, rozróżniamy kocie oczka: białe, żółte i czerwone, których montaż jasno określają obwieszenia i rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aby zamówić znaki drogowe i oznaczenia odblaskowe na jezdnię, warto odwiedzić stronę: https://znakidrogowe24.pl/.

Montaż kocich oczek drogowych - gdzie szukać sprawdzonych elementów odblaskowych?Każdy zarządca lub właściciel drogi powinien wiedzieć, w jaki sposób odbywa się montaż kocich oczek drogowych, a także jakie rodzaje poziomych elementów odblaskowych powinny być umieszczane w konkretnych miejscach na drodze. Warto też dodać, że na jezdni należy montować tylko takie elementy odblaskowe, które spełniają wszelkie normy wynikające z ustaw, a także powinny spełniać normy wytrzymałościowe. Podsumowując: kocie oczka to prawdopodobnie najlepsza metoda oznaczenia dla pasów ruchu, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma dodatkowego oświetlenia i często panują utrudnione warunki drogowe.

Sprawdź również, czy można kupić znaki drogowe na własny użytek: https://autowizja.pl/2023/01/czy-mozna-kupic-znaki-drogowe-na-wlasny-uzytek/