bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 26 maja 2023
  • wyświetleń: 1242

W końcu wyremontują drogę pod OSP w Zabrzegu. Jest przetarg

Na tę inwestycję mieszkańcy Zabrzega czekali wiele lat. Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na przebudowę odcinka pasa drogowego ul. Gazdy. Chodzi o fragment tej ulicy przy tamtejszej remizie OSP.

Fragment ul. Tadeusza Gazdy, którego dotyczy przetarg - 28.07.2022
Fragment ul. Tadeusza Gazdy, którego dotyczy przetarg - 28.07.2022 · fot. mp / bielskiedrogi.pl


Postępowanie przetargowe dotyczy robót budowlanych. Jak możemy przeczytać w dokumentacji, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni mineralno-bitumicznej na nowym odcinku drogi - od skrzyżowania z ul. Do Zapory.

Ponadto zostaną wykonane remonty zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wybudowanych zostanie 6 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. W planie jest także wykonanie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm przed i za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zabudowa urządzeń odwadniających drogę wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej.

Projekt przebudowy ul. Gazdy w Zabrzegu
Projekt przebudowy ul. Gazdy w Zabrzegu · fot. Dokumentacja przetargowa / Architektura i Projekty


Według planu zamówień publicznych na 2023 rok koszt inwestycji to 847 031,92 zł. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mają czas do godziny 12.30 we wtorek, 6 czerwca na składanie swoich ofert. Termin związania ofertą to 30 dni, z kolei czas realizacji inwestycji przewidziano do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

mp / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.