bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 23 października 2023
  • wyświetleń: 1639

Grodziec: Kto zaprojektuje nowy węzeł drogi S-52?

Będzie połączenie istniejącego układu dróg w Grodźcu z drogą ekspresową S-52. O tym temacie już informowaliśmy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wyłonienie projektanta węzła wykorzystującego obecny wiadukt nad drogą ekspresową. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie nowe połączenie zapewniające pełną komunikację obu stron S-52.

Kto zaprojektuje nowy węzeł drogi S52 w Grodźcu?
Kto zaprojektuje nowy węzeł drogi S52 w Grodźcu? Zdjęcie ilustracyjne · fot. GDDKiA Katowice


24 lipca Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji umożliwiający realizację połączenia istniejącego układu dróg w Grodźcu z drogą ekspresową S-52. Budowa zjazdu i wjazdu w tym miejscu stanowić będzie uzupełnienie istniejącego zjazdu w Świętoszówce, zlokalizowanego około 800 m dalej po stronie południowej.

Nowe połączenie pozwoli w przyszłości rozładować duże natężenie ruchu na węźle Jasienica, na którym obecnie średni dobowy ruch wynosi ponad 41 tys. poj./dobę. Powoduje to okresowe zatory oraz ustawianie się kolejki pojazdów na zjedzie z drogi ekspresowej do Jasienicy.

Budowa zjazdu odciąży również istniejący układ dróg lokalnych, gdzie wąskie ulice oraz zwarta zabudowa powodują okresowe spiętrzenia ruchu. W ramach inwestycji planuje się także budowę urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w celu ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją oświetlenia drogowego, a co za tym idzie - poprawy środowiska naturalnego.

LokalizacjaInwestycja zlokalizowana będzie w Grodźcu w gminie Jasienica w rejonie przejścia górą nad S-52 drogi powiatowej, która łączy się po stronie południowej z dawnym przebiegiem DK-1. Dalej po północnej stronie z układem dróg lokalnych, stanowiącym między innymi dojazd do dworca PKP. Dawny przebieg DK-1 to obecnie ciąg drogi wojewódzkiej nr 944 biegnącej od Bielska-Białej do węzła Krasna w ciągu S-52 przed Cieszynem.

Zakres ZamówieniaOprócz opracowania dokumentacji projektowej wykonawca będzie wspierał GDDKiA na etapie przetargu na roboty budowlane oraz udzielał wyjaśnienia i odpowiedzi oferentom. Będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wymagania projektoweProjektant zaprojektuje budowę węzła drogowego częściowo bezkolizyjnego (typu WB) wraz z niezbędną infrastrukturą zapewniającego skomunikowanie drogi powiatowej z drogą ekspresową. Część drogowa będzie obejmowała w szczególności budowę pasa włączenia na drogę ekspresową na relacji Grodziec - Cieszyn, pasa wyłączenia z drogi ekspresowej na relacji Bielsko-Biała - Grodziec, budowę łącznicy wjazdowej i wyjazdowej oraz skrzyżowania na drodze powiatowej.

Zaprojektowane lub przebudowane zostanie także oświetlenie drogowe - w tym zlokalizowanego na jezdni prawej drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania S-52 z drogą wojewódzką nr 944 (ul. Cieszyńska), poprzez wymianę istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem oświetlenia do aktualnych przepisów prawa. Projekt obejmie również budowę odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją oświetlenia drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego wraz z ich magazynowaniem. Zaprojektowane zostaną także elementy ochrony środowiska, wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Lata realizacjiPrzygotowanie inwestycji w formule Buduj zaplanowano na lata 2024 - 2025, a jej realizację w 2026 i 2027 roku.

PrzetargDokumentacja postępowania przetargowego dostępna jest na platformie zakupowej GDDKiA.

Źródło finansowaniaInwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych państwa, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

ar / bielskiedrogi.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.