bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

 • 27 czerwca 2024
 • wyświetleń: 7481

[FOTO] Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu

Uspokojenie ruchu w Bielsku-Białej może stać się możliwe po wybudowaniu wewnętrznej obwodnicy miasta (ul. Nowopiekarska) i centrum przesiadkowego. Inwestycje te pozwolą wyprowadzić ruch z centrum i usprawnią komunikację zbiorową. Jest wizualizacja tej koncepcji.

Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu
Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu · fot. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej


Jak podaje MZD w Bielsu-Białej - "podczas realizacji niezależnej inwestycji PKP związanej z rozbudową tunelu (odcinek ulic 3 Maja i Zamkowej) specyfika i zakres prac, wymusi zamknięcie odcinka ww. ulic. Będzie to naturalnym etapem poprzedzającym planowane do wprowadzenia ograniczenia ruchu. Okres ten narzuci kierowcom zmianę kierunków podróżowania z uwzględnieniem ograniczenia ruchu w centrum miasta. ".

Uspokojenie ruchu w centrum? Jest wizja Bielska-Białej w 2030 roku
Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu · fot. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej"Ponieważ do tak dużego zadania trzeba się dobrze przygotować, już teraz na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej zostało wykonane opracowanie pn. „Analiza ruchowa uspokojenia ruchu w centrum miasta Bielsko-Biała”. Uspokojenie ruchu analizowane było na odcinku ul. 3 Maja w dwóch wariantach od ul. Wałowej do ul. gen. Władysława Sikorskiego i od ul. Piastowskiej do ul. gen. Władysława Sikorskiego" - informuje MZD w Bielsku-Białej.

[Foto] Uspokojenie ruchu w centrum? Jest wizja Bielska-Białej w 2030 roku
Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu


Poniżej przedstawiono zasadnicze aspekty ujęte w opracowaniuGłównymi celami opracowania są:

 • ocena skutków komunikacyjnych dla miasta Bielsko-Biała po wprowadzeniu ograniczenia ruchu na ul. 3 Maja,
 • wskazanie zalecanych do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na przyległym układzie drogowym w celu usprawnienia warunków ruchu.


W zakresie ruchu dopuszczonego w strefie uspokojonej analizę oparto na założeniach:

 • ruch dopuszczony to mieszkańcy zamieszkujący w obszarze objętym ograniczeniem, zaopatrzenie, służby miejskie wykonujące czynności służące do zapewnienia ciągłości działania miasta, taxi, komunikacja zbiorowa, ruch niechronionych użytkowników dróg - rowerzyści i piesi,
 • dojazd do posesji oraz zaopatrzenie z założeniem wjazdu do strefy od ulicy 3 Maja i/lub Zamkowej,
 • wyjazd ze strefy możliwy przez poprzeczne ulice odchodzące od głównego ciągu,
 • „odzyskanie” po jednym pasie ruchu w każdym z kierunków dla potrzeb ruchu pieszych, rowerzystów lub innych celów społecznych, stworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom i turystom.


W wyniku analiz określono charakterystykę zmian dla ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego.

 • ograniczenia w ruchu spowodują istotny spadek ruchu w centrum, w przypadku ruchu indywidualnego - praktycznie jego zanik,
 • brak ograniczeń w zakresie transportu zbiorowego i taxi,
 • ograniczenie ruchu pojazdów zaopatrzenia do wybranych godzin,
 • poprawa warunków ruchu pojazdów transportu zbiorowego, poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego.


Przewidywane skutki wprowadzenia uspokojenia ruchu:

 • analiza ruchu pokazała, że warunki ruchu będą lepsze dla wariantu ograniczenia ruchu na ul. 3 Maja od ul. Piastowskiej do ul. gen. Władysława Sikorskiego,
 • analiza wykazała w każdym z wariantów kilkuprocentowy wzrost pracy przewozowej (długość drogi przejechanej przez pojazdy) w sieci miasta o około 2,2% do 3,6% ,
 • spadek liczby pojazdo-godzin (godzin spędzonych w pojeździe) dla korzystniejszego wariantu ograniczenia ruchu,
 • przedstawione wyniki stanowią najbardziej pesymistyczny wariant prognozowanych natężeń ruchu na sieci transportowej miasta dla poszczególnych wariantów, w praktyce negatywne efekty będą zminimalizowane w przypadku, gdy część mieszkańców zrezygnuje z podróży własnym samochodem, skorzysta z publicznego transportu zbiorowego lub innych środków transportu osobistego, dla których nie prognozuje się ograniczeń,
 • korzyści środowiskowe w centrum miasta związane z ograniczeniem emisji szkodliwych związków,
 • poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wskutek ograniczenia ruchu pojazdów,
 • korzyści społeczne związane z „odzyskaniem” przestrzeni dla niechronionych użytkowników dróg (zmiana przestrzeni miejskiej).


Uspokojenie ruchu w centrum? Jest wizja Bielska-Białej w 2030 roku
Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu


"Wizualizację przestrzeni miejskiej po zmianach a także stan obecny przedstawiono na załączonych zdjęciach. Pokazuje ona jak w funkcjonalny i efektowny sposób można „odzyskać” i stworzyć przestrzeń miejską przyjazną dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych/rowerzystów), a także mieszkańców i turystów" - dodaje MZD w Bielsku-Białej.

Uspokojenie ruchu w centrum? Jest wizja Bielska-Białej w 2030 roku
Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorząduCzy taka przestrzeń jest potrzebna mieszkańcom Bielska-Białej? Zachęcamy do dyskusji na temat w komentarzach.

Uspokojenie ruchu w centrum? Jest wizja Bielska-Białej w 2030 roku
Tak będzie wyglądało centrum w 2030 roku? Rewolucyjne plany samorządu

Zac / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.