bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 14 marca 2022
  • wyświetleń: 2593

Będzie zwężenie Piastowskiej. Ma to poprawić bezpieczeństwo pieszych

W 2021 r. na zlecenie Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej został opracowany projekt „Rozbudowy ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Romualda Traugutta do ronda Hulanka”. Projekt rozwiązuje zgłaszany wcześniej problem związany z bezpieczeństwem pieszych na przejściu przez ul. Piastowską w rejonie skrzyżowania z ul. Zygmunta Krasińskiego.

Skrzyżowanie ulic Piastowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Karola Korna będzie bezpieczniejsze.  Autor: Miejski Zarząd
Skrzyżowanie ulic Piastowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Karola Korna będzie bezpieczniejsze. · fot. MZD Bielsko-Biała


We wspomnianym miejscu osoba pokonująca ulicę musi przekroczyć jezdnię o trzech pasach ruchu. Aby zapewnić możliwość etapowego przekraczania jezdni na głównym ciągu powstanie nowa wyspa w formie azylu dla pieszych. Rozwiązanie to pozwoli zredukować liczbę jednorazowo przekraczanych pasów ruchu do jednego. W konsekwencji tych zmian w obszarze skrzyżowania ulic Piastowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Karola Korna zaprojektowano korekty w organizacji ruchu.

Redukcji ulegnie środkowy pas ruchu (jadąc od ul. Warszawskiej na wprost) oraz zostanie wydzielony pas lewoskrętu z ul. Piastowskiej w ul. Karola Korna. Wlot ul. Zygmunta Krasińskiego zostanie zaś zawężony. W obecnej sytuacji panującej w kraju i na świecie, w związku ze skutkami pandemii, rosnącej inflacji oraz drastycznie zmniejszającymi się dochodami gminy znacząco okrojono drogowy plan inwestycyjny gminy.

Skrzyżowanie ulic Piastowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Karola Korna będzie bezpieczniejsze.  Autor: Miejski Zarząd
Skrzyżowanie ulic Piastowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Karola Korna będzie bezpieczniejsze. · fot. MZD Bielsko-Biała


Wprowadzone ograniczenia powodują, że zakres robót musi zostać dostosowany do wysokości posiadanych przez miasto środków finansowych. W tych warunkach w pierwszej kolejności podejmowane są więc działania o charakterze doraźnym, zapewniające bezpieczeństwo w miejscach, w których zdiagnozowano problem. Biorąc pod uwagę brak środków na realizację całego zadania związanego z rozbudową ul. Piastowskiej, MZD podjął działania zmierzające do częściowej realizacji założeń projektu właśnie w miejscu, gdzie problem bezpieczeństwa pieszych został zdiagnozowany.

W najbliższym czasie planuje się wprowadzenie opisanej wyżej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, Zygmunta Krasińskiego i Karola Korna. Jeżeli prognozowane warunki atmosferyczne utrzymają się, przedmiotowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca przyszłego tygodnia.

sid / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.