bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiedrogi.pl

Informacje

  • 22 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 1704

Powstaną kolejne ścieżki rowerowe. MZD zapowiada trasę do Kóz

W najbliższym czasie miastu przybędzie kolejna ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łowieckiej, a w planach MZD jest wydłużenie trasy rowerowej od projektowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP aż do granicy w Kozami. Obydwa odcinki mają być częścią większej trasy rowerowej 604 biegnącej od Cieszyna do Krzemionek na wschodniej granicy Bielska-Białej.

Rowerzyści mogą korzystać z nowej ścieżki na ul. Cieszyńskiej
Powstaną kolejne ścieżki rowerowe. MZD zapowiada trasę do Kóz · fot. MZD Bielsko-Biała


Jak zauważa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, główna arteria rowerowa Bielska-Białej, będąca częścią krajowej trasy rowerowej nr 17, ciągnie się wzdłuż przedzielającej miasto w osi północ-południe rzeki Białej. Rozpoczyna się na granicy z Czechowicami-Dziedzicami i wykorzystując wały przeciwpowodziowe rzeki oraz byłą drogę serwisową wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego zmierza do centrum miasta. Od ronda Ofiar Katynia włącza się do ruchu ogólnego biegnąc ulicami Michała Grażyńskiego, Jana Kilińskiego, Podwale aż do ronda przy Galerii SFERA. Stąd ulicą Cechową zdąża do ul. 11 Listopada, a dalej do placu Ratuszowego. Następnie znów w sąsiedztwie rzeki Białej zmierza do południowej granicy miasta z Wilkowicami. Trasa północ-południe, dzięki wykorzystaniu korytarza płynącej przez całe miasto rzeki, jest płaska więc i łatwa do pokonania. Spełnia nie tylko potrzeby komunikacyjne, ale łącząc z zielonymi terenami podstocza daje możliwość dotarcia do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Bielska-Białej i dalej rowerowych szlaków i ścieżek górskich.

- O ile więc kierunek północ-południe opiera się na naturalnym szlaku wyznaczonym korytem rzeki, o tyle wytyczenie drugiej osi rowerowej wschód-zachód wydaje się mniej jednoznaczne. Po pierwsze wraz z rozbudową ul. Cieszyńskiej rowerzyści od września 2021 r. mogą korzystać z zupełnie nowej ścieżki rowerowej biegnącej od granicy miasta wzdłuż południowej krawędzi ulicy aż do lotniska aeroklubowego. Od tego miejsca MZD, lokalnymi ulicami biegnącymi niemal równolegle do Cieszyńskiej, wytyczył drogi z wyznaczonym pasem ruchu dla rowerów. W ten sposób cykliści bezpiecznie mogą dziś dojechać do ronda Hulanka. Ta trasa odpowiada na potrzeby rowerzystów chcących się przemieszczać z zewnętrznych dzielnic miasta np. Wapienicy w kierunku jego centrum, czy też aleksandrowiczan zmierzających do lotniska lub Hulanki. To jednak nie jest jeszcze zasadnicza rowerowa trasa wyznaczająca oś wschód-zachód. Taką rolę ma spełniać planowana regionalna trasa 604 rozpoczynająca się w Cieszynie - informuje MZD.

Formalnym przedstawicielem samorządowych partnerów przygotowujących jej przebieg na tym etapie jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Przyszłe połączenie trasy z Bielskiem-Białą zaplanowano na granicy Jaworza od ulicy Podgórskiej. Ciągiem rowerowym w obrębie pasa drogowego dotrze do ul. Zapory. Dalej jako samodzielny ciąg pieszo-rowerowy pobiegnie ulicą Kopytko. Wytyczona równolegle do potoku Wapienica dotrze do ul. Tartacznej, a tam połączy się z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Dębowiec. Po kilkuset metrach rowerzyści dojadą do skrzyżowania z przebudowywaną ul. Łowiecką, wzdłuż której właśnie powstaje dwukilometrowy wydzielony ciąg pieszo-rowerowy prowadzący bezpośrednio do lotniska. Stąd istniejąca ścieżka rowerowa obok trasy dla rolkarzy wyprowadzi miłośników dwóch kółek ulicą Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej, wzdłuż której planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do Hulanki, a dalej Piastowską przez centralne dzielnice skręci w ulice Karola Korna i Stefana Żeromskiego docierając do ulicy Przechód Dworcowy, czyli do planowanego Centrum Przesiadkowego.

- To jednak dopiero połowa projektowanej osi wschód-zachód. Od tego miejsca rowerzyści korzystając wciąż z Przechodu Dworcowego przejeżdżając nad ul. Warszawską i torami kolejowymi przetną ul. Stefana Okrzei. Stąd zupełnie nową drogą zbiorczą biegnącą równolegle do granicy torowisk towarowych dworca PKP rowerzyści dotrą do ul. Michała Grażyńskiego, gdzie ścieżka rowerowa połączy się z mającą przebiegać tędy ul. Nowopiekarską - czyli północno śródmiejską obwodnicą Bielska-Białej. Wykorzysta część jej długości aż do ul. Towarowej. To ważne miejsce, bowiem od niego trasa rowerowa aż do Krzemionek (czyli prawie granicy miasta z Kozami) pobiegnie w bezpośrednim sąsiedztwie torów PKP. Nowym łącznikiem przebije się więc pod wiaduktem na ul. Lwowskiej i dalej wykorzystując istniejącą ulicę Szlak przetnie ulicę Rzemieślniczą, przebiegnie pod drogą ekspresową S1 i towarzysząc linii kolejowej na Kozy dotrze aż do przystanku na Krzemionkach, a dokładniej do skrzyżowania z ul. Krańcową. Od tego miejsca rowerzyści będą mogli wybrać dalszy cel swojej podróży - najprawdopodobniej kierując się w stronę rozchodzących się z tej okolicy popularnych turystycznych tras rowerowych np. na Chrobaczą Łąkę, Przegibek czy w stronę Czańca - zwraca uwagę Miejski Zarząd Dróg.

W ten sposób inżynierowie z Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej widzą przyszłość drugiej najważniejszej osi tworzącej zasadniczy szkielet połączeń rowerowych w Bielsku-Białej. Pierwsza trasa nr 17 północ-południe już w zasadzie istnieje. Na trasę 604 w całym przebiegu jeszcze trochę poczekamy. O ile bowiem powstanie ul. Łowieckiej to perspektywa końcówki tegorocznego lata, o tyle dalszy przebieg trasy łączy się z budową ul. Nowopiekarskiej, Centrum Przesiadkowego i projektowaniem przebiegu nowej trasy przez tereny należące do kolei. Plany więc już są, teraz pora na ich urzeczywistnienie, a to wymaga środków finansowych i kilku lat intensywnych działań. Do rychłego zobaczenia na ul. Łowieckiej, a później na rowerowym szlaku w Krzemionkach.

mp / bielskiedrogi.pl

źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.