bielskiedrogi.pl - Bieżące informacje z dróg powiatu bielskiego i najbliższych okolic. bielskiemedia.pl

Reklama

Informacje

 • 1 lutego 2024
 • wyświetleń: 3402

Zachodnia obwodnica Pszczyny coraz bliżej. Wybrano projektanta

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przygotowuje się do realizacji zachodniej obwodnicy Pszczyny. W ramach postępowania przetargowego na studium korytarzowe wybrano wykonawcę. Celem zamawianego opracowania jest znalezienie optymalnego przebiegu drogi.

obwodnica Pszczyny
Północna obwodnica Pszczyny · fot. Andrzej Grynpeter / bielskiedrogi.pl


Zachodnia obwodnica Pszczyny ma połączyć istniejącą północną obwodnicę z drogą wojewódzką nr 935. Zacznie się od DW-935, a zakończy włączeniem do DW-939. Ma być ona jednojezdniową drogą klasy G.

W ramach przetargu poszukiwany był projektant, który opracuje studium korytarzowe, materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcję programową. Na te zadania wybrana firma będzie miała 30 miesięcy.

W przetargu wpłynęło pięć ofert. Wybrano tę zaproponowaną przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała najniższą cenę w wysokości 2 998 740 zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem, koncepcji programowej dla inwestycji pn. "Budowa zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna". Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich materiałów, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a następnie opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Realizacja zamówienia podzielona będzie na następujące etapy:

 • Etap I Studium Korytarzowe
 • Etap II Raport środowiskowy
 • Etap III Decyzja Środowiskowa
 • Etap IV Projekt wstępny.


Wykonawca w trakcie poszukiwania optymalnych wariantowych przebiegów obwodnicy jest zobowiązany wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające m. in. z:

 • istniejącego zagospodarowania terenów objętych oddziaływaniem projektowanej trasy.
 • istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków
 • zagospodarowania przestrzennego gmin
 • lokalnych planów i zamierzeń gmin
 • istniejących uwarunkowań środowiskowych.


Wykonawca przeanalizuje w/w uwarunkowania i możliwości terenowe i zaproponuje co najmniej 3 warianty przebiegu trasy obwodnicy. Zwiększenie liczby wariantów lub podwariantów podczas procesu projektowego nie zwiększa ceny opracowania.

ar / bielskiedrogi.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielskiedrogi.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.